Jazyky:Komu je program určen

Všem zaměstnancům

Co získáte pro praxi

 • Změnu návyků a přístupu jednotlivce a kolektivu
 • Vytřízení a kategorizace položek, stanovení priorit
 • Okamžitá opatření v oblasti zeštíhlení interních procesů a činností
 • Eliminace plýtvání systémovými kroky 5S
 • Úsporná a optimalizační řešení v oblasti bezpečnosti, hledání, pracovního místa a prostoru, zásob, pracovního času a přehlednosti
 • Uspořádání procesu logicky z hlediska zásob, pracovních pomůcek, nástrojů, nářadí atd.
 • Vizualizaci nezbytných součástí pracovního procesu a vlastních činností
 • Ověřený „pohled“ každého jedince na vlastní proces, pracoviště a okolí
 • Transparentní zjištění, jak na tom je každý z účastníků s přístupem ke změnám

Obsah programu

 • Cíle, zaměření a očekávání jednotlivců a týmu
 • Teoretická příprava – principy vizuální řízení a jednotlivých kroků 5S
 • Cvičení s čísly
 • Analýza procesu či pracoviště – zhlédnutí aktuálního stavu, zaznamenání možných změn v oblasti prvních dvou kroků – 2S
 • Vyhodnocení analýzy – plán změn pro následující praktickou část
 • Praktická část, realizace postupu a činností na pracovišti
 • Zhodnocení prvního dne, plán na následující den
 • Sestavení akčního plánu na nejbližší zvolené období
 • Zhodnocení tréninku (přínosy) a úvodního očekávání
 • Předání osvědčení, závěr

Metody vzdělávání

 • Teorie formou prezentace, tematických aktivit a her
 • Případová studie – praktická část
 • Příklady z praxe – názorné ukázky řešení
 • Interaktivní týmová práce
 • Vytváření „Myšlenkových map“
 • Poskytování otevřené zpětné vazby lektorem i účastníky

Způsob poskytnutí zpětné vazby

 • Počáteční očekávání a jeho závěrečné vyhodnocení účastníků – flipchart
 • Týmová řešení, lektorem moderované workshopy
 • Brainstorming, 5xProč Ishikawa, myšlenkové mapy atd.
 • Záznam a vizualizace průběhu na flipchart či pracovní listy
 • Ověření znalostí VA formou skupinového kolokvia
 • Závěrečná hodnotící zpráva včetně použitých příloh a dokumentů z VA

Lektoři

tým lektorů hm partners

 

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial