Jazyky:Odkud se vzalo a kam směřuje HM PARTNERS?

Firma HM PARTNERS se zrodila v roce 2000. Vznikla z touhy dvou manažerů, Zdeňka Michálka a Bohumila Hefnera, po svobodě a nezávislosti. Chuť dělat něco smysluplného, naplňujícího jejich ducha, ale zároveň umožňujícího slušnou existenci… Už měli dost různých šéfů a řekli si: „V budoucnu nám postačí jen dva – Bůh a Finanční úřad.“

Při hledání názvu firmy se shodli, že by měl vyjadřovat něco z jejich přístupu k životu a podnikání. Název je tedy o partnerství,  ale taky o lidské stránce managementu. Human Management Partners se jim líbilo, protože zde našli i počáteční písmena svých jmen – Hefner a Michálek.

Po nějaké době Bohumil Hefner firmu opustil a vrátil se ke své původní profesi personalisty. Zdeněk Michálek zůstal jediným vlastníkem a jednatelem společnosti.

Vedle partnerského přístupu k zaměstnancům i externím spolupracovníkům firma cílevědomě pracuje se svým posláním, hodnotami a vizí. Na základě situace na trhu a zpětných vazeb klientů každoročně aktualizujeme svou strategii.  Při řízení využíváme metodiky Balanced Score Card (BSC) a systému týdenních operativních a měsíčních strategických porad.

Vedení firmy se snaží dbát na Dynamickou rovnováhu mezi technickými a sociálními subsystémy firmy a také na vyváženost všech čtyř dimenzí BSC – Klienti, procesy, lidé a finance.

 

4 dimenze BSC byly ve firmě transformovány do 4 Z:

  • Zaměstnanci – interní i externí, jsou bohatstvím firmy. Jejich znalosti, dovednosti a postoje jsou rozhodující pro správné fungování a úspěch firmy. Zaměstnanci své činnosti vykonávají v rámci rámcově popsaných procesů, které spolu s jejich kompetencemi „ukotvují“ firemní fungování.
  • Zakotvení – standardně vysoká úroveň služeb zákazníkům má oporu v normách ISO 9001 a We invest in People , podle kterých je firma certifikována.  Procesy jsou řízeny podle IS Quattro.
  • Zákazníci – jsou předmětem našich služeb a upřednostňujeme u nich dlouhodobost vztahů, před rychlými finančními efekty. Poskytujeme jim nadstandardní služby nejen v kvalitě přímých dodávek, ale i v souvisejícím servisu.
  • Zisk – chápeme jako vedlejší produkt dobře poskytnuté služby a to nejen ve finančním vyjádření. Ctíme heslo: „Vaše i naše prosperita.“

Přístup k jednotlivým oblastem vychází z životního postoje majitele Zdeňka Michálka, který ctí jako hodnotu smysluplnou službu. Nechal se inspirovat citátem Františka z Assisi:

„Začněte dělat to, co je potřebné, pak dělejte to, co je možné a najednou zjistíte, že děláte věci, které se před tím zdály nemožné….“

Aplikace těchto přístupů přinesla své výsledky. Firma si získala důvěru zaměstnanců, klientů i externích spolupracovníků. Svými výsledky a angažovaností do společensky prospěšných aktivit se pevně ukotvila na trhu i ve společnosti.

Pomohla tomu zejména aktivní činnost Zdeňka Michálka ve výkonném výboru Moravskoslezského automobilového klastru v pozici viceprezidenta, činnost v hospodářské komoře MSK, Sdružení pro rozvoj MSK, ale i v týmu Rozvoje lidských zdrojů města Kopřivnice. Deset let byl rovněž prezidentem české Alumni Japonské asociace pro zámořská technická stipendia HIDA-AOTS.

 

Aktivně pracuje v Rotary International – zorganizoval několik konferencí k Etice v podnikání, 16 ročníků seminářů RYLA pro mladé, talentované vůdčí osobnosti a je evropským předsedou mezinárodního fellowshipu skautujích rotariánů. Angažuje se ve skautské organizaci v Kopřivnici a v boardu Skautské nadace Jaroslava Foglara a Skautského institutu.

Zkrátka rozhodl se inspirovat vedením!

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial