Jazyky:Rozvoj Databáze nejlepších praktik je výrazem naší snahy podpořit projekt „Chytrý kraj“, realizovaný vedením Moravskoslezského kraje. Databázi jsme vytvořili v rámci projektu Partnership 2003.

Posláním databáze je podporovat rozvoj lidských zdrojů v regionu sdílením nejlepších praktik organizací, které jejich používáním dosáhly významných úspěchů.

Tyto organizace se rozhodly zpřístupnit část svého know-how a podělit se o zkušenosti s jeho uplatňováním jak s dalšími partnery projektu, tak s ostatními zájemci z řad průmyslových podniků, škol, státních institucí, ale i nejširší veřejnosti.

Netvrdí, že prezentovaná řešení jsou tím jediným správným přístupem k dané praktice. Chtějí pouze ukázat, jak jim daná metoda, technika či manažerský nástroj pomohly na cestě k vyšší podnikatelské dokonalosti. Chtějí inspirovat další k následování.

  • Máte již nyní zájem se s databází blíže seznámit?
  • Chtěli byste čerpat ze zveřejněných nejlepších praktik?
  • Láká Vás možnost připojit se k devíti zakladatelům databáze a stát se taky partnery?

Praktiky a pravidla využívání naleznete na www.bestpractices.cz

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial