Jazyky:„Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce.“

Henry Ford

Nastavením správných a efektivních procesů šetří firmy i veřejné instituce přímé náklady, lidi a režie. Jaké nástroje použít, aby vaše firma dosahovala lepších výsledků při minimalizaci zdrojů? To se dozvíte na našich workshopech.

Projektové řízení

Ověřeným nástrojem, který přispívá ke splnění smělých a náročných cílů organizací je projektové řízení. Firmy využívají projekty jak pro strategické změny, tak pro řízení realizace jednotlivých cílů. Projekty se staly nedílnou součástí plánování nejen v oblasti průmyslu ale i v sektoru neziskových organizací. Kurzy HM PARTERS jsou zaměřeny na zvládnutí základů, ale i pokročilých znalostí potřebných k úspěšnému řízení projektů. Naši lektoři, kteří působili v praxi jako projektoví manažeři, vás provedou všemi etapami projektového řízení od definování potřeb přes definování projektu, realizování projektu až po jeho vyhodnocení a ukončení.
Součástí kurzů pro pokročilé je také příprava na certifikaci IPMA.

   Projektové řízení I – Organizace a plánování projektu

   Projektové řízení II – Koordinace, řízení a sledování projektu

Shat   Řízení projektů v týmu

  Řízení změn a rizik projektu

  Projektová kancelář – řízení projektových týmů

  Příprava na certifikaci dle IPMA

–   Komunikace v projektovém řízení

 

shutterstock_185706740Procesní řízení

Zvyšování výkonnosti organizací vyžaduje kromě stanovení cílů, kterých chce organizace dosáhnout v oblasti výkonů, efektivnosti a kvality, také změření aktuálně dosahované úrovně v dané oblasti, metod a postupů, které budou k dosažení cílů využity a metrik, kterými dosažení cíle změří.

Nezbytným předpokladem pro efektivní řízení zlepšování výkonnosti organizace je stanovení struktury procesů, které v organizaci probíhají a nástrojů, které budou k jejich řízení uplatněny.

HM PARTNERS staví zavedení procesního řízení jako základ pro zvyšování výkonnosti v organizacích. Kurzy a projekty zaměřené na zvládnutí základů, metodik a nástrojů procesního řízení vedou zkušení lektoři, kteří mají dlouholeté zkušenosti se zaváděním procesního řízení v renomovaných firmách. Kurzy jsou postaveny na osvědčených teoretických základech ale především na praktických zkušenostech při zavádění a rozvíjení procesního řízení v konkrétních firmách.

   Procesní řízení – základy + implementace

  Štíhlé procesy

  Analýza procesů, organizovanosti a řízení

  Analýza neshod a jejich příčin

 

Štíhlá výroba

Zlepšování výkonnosti organizací a jejich procesů je téma, které je dnes velmi aktuální. Firmy se snaží minimalizací zdrojů získat konkurenční výhodu, veřejné instituce splnit náročné požadavky na ně kladené. Hledání rezerv a omezování plýtvání je velmi bolestné a dlouhodobě téměř neudržitelné. Přístup HM PARTNERS je komplexní a „ušitý na míru“ potřebám konkrétní organizace.
Naši lektoři a konzultanti mají zkušenosti s praktickým používáním metod štíhlé výroby. Otevřené kurzy jsou zaměřeny na výuku používání metod: 5S, TPM, SMED, Kaizen, Value Streem Mapping, atd.
Projekty, které realizujeme společně s konkrétními zákazníky, obsahují již školení zaměřená na ty metody a přístupy, které podporují řešení problémů a potřeb zjištěných při vstupní analýze v organizaci.Vstupní audit úrovně štíhlé výroby.

shutterstock_176705411–   Úvod do štíhlé výroby

  Projektování štíhlých výrobních linek a pracovišť

–   Snímkování procesů, činností a pracovišť

    5S a vizualizace

  TPM – Totálně produktivní údržba

  SMED metoda – rychlá výměna nástrojů

  7+1 druhů PLÝTVÁNÍ

  Předcházení chybám – POKA YOKE

   KAIZEN

  Autonomní týmy

Ukázka:

  Vstupní analýza – Hodnocení popisné

  Vstupní analýza – Hodnocení štíhlých procesů

 

Systémy kvality

Smyslem řízení je dosahovat plánovaných cílů v duchu cyklu PDCA a posunout se v každém dalším cyklu o potřebnou úroveň výš. K tomu je kromě jiných principů zapotřebí mít systém. Trenéři HM PARTNERS jsou odborníky v zavádění, udržování a rozvíjení systémů managementu, které jsou vyžadovány jako nezbytný základ pro firmy, které chtějí působit na současném evropském trhu.

V naší nabídce jsou kurzy zaměřené na základy systémů kvality podle norem ISO 9000, TS 16949, kurzy zaměřené na zpracování a vedení dokumentace kvality, provedení přezkoumání managementu, provádění interních auditů, analýzu příčin a řešení neshod, neustálé zlepšování. Dalšími oblastmi systému managementu, v nichž jsou naši trenéři připraveni s Vámi spolupracovat, jsou environmentální management v souladu s ISO 14001, management bezpečnosti práce dle OHSAS 18001 a management bezpečnosti informací podle ISO 27001.

Poskytujeme rovněž konzultace a odborný servis při zavádění systémů managementu a při přípravě na certifikaci.

–   Základy systémů kvality podle norem ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001

  Zpracování a vedení dokumentace kvality

  Implementace norem kvality a bezpečnosti

  Odpovědnosti a pravomoci představitele managementu

  Proces přezkoumání managementu

  FMEA – analýza možného výskytu a vlivu vad

–   8D Report

  Provádění interních auditu

   Jak zvládnout novou normu ISO 9001:2016

 

Bezpečnost práce

  Psychologie BP, vedení konsekventně-kooperativních pohovorů

shutterstock_173563589

 

Bezpečnost a management IT

–   Uživatel – informační bezpečnosti

  Manažer – informační bezpečnosti dle ISO IEC 27001

 

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial