Jazyky:„Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim chováme podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity.“

J.W. Goethe

Motivujte své zaměstnance kvalitním vzděláváním, které bude přínosem nejen pro ně, ale posune dál i celou firmu.

shutterstock_274985972We invest in People  – Rostou-li lidé, roste i firma

Největším potenciálem pro další a nezbytný rozvoj firmy, která chce obstát v tržním prostředí 21. století jsou znalosti zaměstnanců, které firma rozvíjí a standardizuje. Každá firma, i ta nejlepší, potřebuje v pravidelných intervalech interní ale i externí ohodnocení. Z výsledků vyhodnocení pak vznikají akční plány, které firmu posouvají na to místo, které má ve svých cílech.

Spirálový management  Angažovanost zaměstnanců

Angažovanost zaměstnanců aneb ovlivňování a změny firemní kultury na cestě k excelenci.

Soft skills  měkké dovednosti

–   Leadership

–   Motivace

–   Osobní kvalita

–   Sebepoznání

–   Timemanagement 5.generace

   Zvládání stresu a obnova sil (7.pádů)

 

–   Nenásilná komunikace jako prostředek k lepší spolupráci

–   Efektivní profesionální komunikace

–   Komunikace a asertivita

–   Komunikační dovednosti s využitím typologie osobnosti

–   Vnitrofiremní komunikace

–   Efektivní zpětná vazba

–   Prezentační dovednosti

–   Moderace a vedení porad

–   Úvod do koučování a GROW model

 

–   Budování ziskového zákaznického portfolia

–   Obtížné obchodní situace

–   Vyjednávání s obtížným klientem

–   Zvládaní námitek a uzavíraní obchodu

–   Praktické aspekty prodeje vlastních výrobků

–   Kreativní metody řešení problémů

 

–   Budujme společně firemní nebo týmovou kulturu

–   Týmová práce-outdoor trénink

–   Týmová spolupráce

–   Týmová práce – Belbin e-interplace

–   Interkulturní management

 

Nabídka kurzů pro rozvoj v oblasti personalistiky

–   Výběr a získávání zaměstnanců, přijímací pohovory

–   Úspěšná adaptace zaměstnanců

–   Školení a rozvoj zaměstnanců

–   Hodnocení pracovního výkonu, rozvojové rozhovory

–   Odměňování zaměstnanců, benefity

–   Spokojenost zaměstnanců a její vliv na fluktuaci

–   Leadership, role manažera

–   Ukončení pracovního poměru, outplacement

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial