Jazyky:Ing. Vladimír Báňa, MBA

Absolvent: VŠB Ostrava, oboru strojírenská technologie. Účastník řady tréninkových kurzů se zaměřením na výrobní management v ČR i v zahraničí (Anglie, Japonsko). Je držitelem japonského certifikátu PM course, JICA, Japan. Absolventem PIBS (Prague International Business School).

Zaměřuje se na: implementaci programů zvyšování produktivity v procesu výroba-údržba. Specialista zavádění TPM (totálně produktivní údržby), zavádění struktury organizace SVT (samostatných výrobních týmů). Má znalosti technologických procesů strojírenské a hutní výroby, včetně moderních systémů péče o majetek a mnoho dalších zkušeností.

Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

Motto: „Chytíš-li člověku rybu, nasytíš ho na jeden večer. Naučíš-li ho chytat ryby, nasytíš ho na celý život.“

Absolventka: psychologie na FF UK a management na VŠE v Praze. Je členkou Mezinárodní federace koučů ICF, je certifikovaný profesionální kouč, trenérka a konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů.

Zaměřuje se na: manažerské dovednosti a řízení lidských zdrojů. Její přístup vychází z důvěry v klienta a přesvědčení o jeho kompetentnosti. Věří, že každý člověk je největším odborníkem sám na sebe, na svůj život, a dokáže efektivně nalézt řešení ve všech situacích. Vždy se orientuje na konkrétní výsledek a na dosažení cílů klienta.

Ing. Miroslav ČáslavskýIng. Miroslav Čáslavský

Motto: Dělám „tvrdé metody měkce“. Vzdělávám radím, koučuji a na konkrétních případech a situacích klienta pomáhám měnit nastavení a přístup zaměstnanců ke své firmě a jejím zákazníkům.

Absolvent: VŠST Liberec – fakulta textilní, Universita Palackého, Olomouc – doplňkové pedagogické studium a řady kurzů k lean manufakturing, projektovému řízení a nástrojům kvality.

Zaměřuje se na: Zvyšování produktivity ve firmách, zavádění lean nástrojů, projektového řízení a neustálé zlepšování procesů. Vše tak, aby výsledek byl viditelný a měřitelný.

JKCIng. Ján Čupka

Krédo: „Žij a nech žít…“

Absolvent: Vysoké školy dopravy a spojů Žilina, SR. Obor Technický provoz komunikace.

Zaměřuje se na: audity, implementaci, hodnocení a zlepšování systémů managementu s využitím procesního přístupu podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17025, ISO/TS 16949, standartů NATO (AQAP, STANAG), standartů kvality sociálních služeb ČR,  Modelu výnimočnosti EFQM, Modelu CAF  a Modelu Q – FOR.

Bc. Bohumil Daďa

Motto: „Otec mne neučil lásce k práci. Naučil mne pracovat.“ (Abraham Lincoln)

Absolvent: personálního řízení na Palackého univerzitě v Olomouci. Účastník řady dalších tréninkových kurzů lektorského a poradenského charakteru. 

Zaměřuje se na: vzdělávání a poradenství v oblasti managementu, soft skills dovedností, osobního rozvoje a motivace, jak v průmyslové sféře, tak i veřejné správě. Věří v lidský potenciál, dlouhodobou spolupráci s klientem a šťastný a smysluplný život.

PaedDr. Lenka Fasterová

Motto: „V každé kaluži můžeš vidět slunce, když se do ní umíš správně podívat.“

Absolventka: Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty. Dále na sobě pracuje především prohlubováním znalostí a dovedností v oblasti koučingu.

Zaměřuje se na: tvorbu a realizaci vzdělávacích a tréninkových modulů na základě důkladné analýzy potřeb konkrétního klienta, věnuje se indi. i skup. koučování a poradenské činnosti v oblasti manažerských dovedností.

Markéta GreplováPhDr. Markéta Greplová

Motto: „Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé člověk cítí silněji.“

Absolventka: psychologie na FF UP, systemického psychoterapeutického výcviku a sociální práce na CMTF UP.

Zaměřuje se na: osobní rozvoj, psychohygienu (zejména práce s emocemi a zvládání stresu), komunikaci, krizovou intervenci. Působí jako psychoterapeut, supervizor a akreditovaný lektor měkkých dovedností.

 

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Motto: „Když se dělá z vědy věda, nedělá se věda!“ aneb „V jednoduchosti je síla“ a účinnost …

Absolvent: Psychologického ústavu FF MU (klinická psychologie), integrativního psychoterapeutického výcviku či specializačního vzdělávání v klinické a experimentální hypnóze.

Zaměřuje se na: Neuropsychologii a neurofyziologické principy napomáhající zvládání náročných životních a pracovních situací (Coping), orientaci v mezilidských vztazích a emocionalitě (Positive & Health Psychology) či zdraví podporující chování a prožívání i v dlouhodobé zátěží (Stress Management, lékařská psychosomatika). Předává vědecké poznatky srozumitelným a v praxi přirozeně využitelným způsobem.

Ing. Milan Jandora

Motto: „Není žádný důvod se nepokoušet zlepšovat.“

Absolvent: VŠB Ostrava, fakulta strojní a elektrotechnická obor strojírenská technologie. Studium mu dalo základ vnímat pragmaticky i IT technologie, jimž se začal smysluplně, naplno věnovat.  

Zaměřuje se na: oblasti bezpečnosti a řízení IT (ISMS, ITSM) ale také na CRM a Office. Má přirozený talent předávat znalosti ostatním lidem. Na základě svých dlouholetých zkušeností působení v IT společnosti zvládá produktový prodej a produktový marketing. Nyní se začal více věnovat bezpečnosti a řízení IT procesů.

Mgr. Petra JankováMgr. Petra Janková

Motto: „Každý mrak má svůj stříbrný okraj“.

Absolventka: Ostravské univerzity, oboru anglický a francouzský jazyk, která strávila 15 let ve velkých firmách zejména v oblasti práce s lidmi a poslední roky pracuje v MSK regionu převážně s malými a středními firmami. Je akreditovanou koučkou EMCC na úrovni Senior Practitioner.

Pomáhá lidem, týmům, i firmám podívat se na jejich starosti s odstupem, ujasnit si priority, nastavit si vlastní cestu, na které se budou cítit dobře a zároveň je dovede k výsledkům. Je kouč, mentor, facilitátor, pomáhá lidem naučit se komunikovat s ostatními otevřeně a s respektem, vede mastermindové skupiny, které lidem umožňují učit se a posouvat se díky sdílení a společnému přemýšlení. Jejími nejoblíbenějšími tématy jsou nenásilná komunikace a firemní kultura.

RNDr. Petr Kala, CPM

Absolvent: Pedagogického institutu  ve Volgogradě (SSSR), Fakulty přírodních věd, Universita Brno. Účastník vzdělávacích a tréninkových programů pro rozvoj trenérů a konzultantů v Anglii. Také dalších programů pro rozvoj manažerů např. v USA ve Wiliam Davidson Institutu a také Japonsku.

Zaměřuje se na: projektové řízení a informační technologie. Zabývá se rovněž vedením lidí, jejich motivací a týmovou prací. Věnuje se i konzultacím v projektech inovace informačních systémů, rozvoje podnikání, řízení lidských zdrojů a tréninku manažerů. Může nabídnout velmi dobré analytické a komunikační dovednosti.

Iva KrupíkováIng. Iva Krupíková

Motto: „Čemu věnujeme pozornost, to roste.“

Absolventka: Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru Mezinárodní obchod a specializace Psychologie a sociologie v řízení firmy, koučovacího výcviku (Koučink centrum) a talentového výcviku (Talentwork)

Zaměřuje se na: práci se silnými stránkami a rozvíjením potenciálu na individuální i týmové úrovni, kariérní konzultace a koučink. Poskytuje HR poradenství podnikatelům a zajišťuje získávání nových zaměstnanců. Prostřednictvím HR lokálky s kolegyní Zuzanou Pavelkovou buduje HR komunitu na Valašsku s cílem vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení, inspiraci a učení se pro personalisty.

Ing. Zdeněk Michálek

Motto: Jsou vůdci, které lidi milují, jsou vůdci, které lidi nenávidí, ale nejlepší vůdci jsou ti, kteří dokončili své dílo a lidé si řekli: Dokázali jsme to sami!“ (Lao-c´)

Absolvent: VŠB Ostrava, oboru ekonomika průmyslu. Zúčastnil se řady manažerských kurzů v Anglii, USA a Japonsku, včetně zahraničních programů rozvoje trenérských a konzultačních dovedností. Je držitelem britského certifikátu IPD pro trénink a rozvoj.

Zaměřuje se na: strategii, vůdcovství, osobní kvalitu a efektivitu, ale také na zvyšování produktivity.

                                          Založil a úspěšně vede vzdělávací a konzultační firmu HM PARTNERS s.r.o.

Mgr. Ivana Mutinová

Těší mě, když mohu lidem pomoci pochopit, proč jim v životě něco nefunguje, jak by chtěli. A zároveň je naučit, co s tím mohou udělat.

Absolventka: speciální pedagogiky na PdF UP Palackého. Kurzu One Brain, regresní terapie, SRT, rodinné systemické konstelace. Prošla pětiletým sebezkušenostním výcvikem zaměřeným na práci s kolektivem. 

Zaměřuje se na: práci s klienty v oblasti vztahů, komunikace, odbourávání stresu. Ve své praxi používá metodu kineziologie. Vede soukromou poradnu pro celostní osobnostní rozvoj. Přednáší pro veřejnost, lektoruje kurzy a workshopy.

Ing. Jaroslav Nahodil

Motto: „Lidé se nikdy nenaučí nic tím, že jim to řeknete. Musí si na to přijít  sami.“ (Paulo Coelho)

Absolvent: Vysokého učení technického v Brně, fakulta elektrotechnická.

Zaměřuje se na: hlubší úroveň  práce s lidmi, na to jak zvýšit jejich vnitřní motivaci. V koučování nalezl vynikající nástroj, který pomáhá objevit a navenek projevit obrovský potenciál, který v každém člověku je. Vychází při tom ze svých zkušeností nasbíraných působením v řadě našich i zahraničních firmách, např. v Polsku (Rafako), Německu (Siemens), Itálii (Technip) a Kanadě (Hatch).

Ing. Jaroslava Paskerová

Absolventka: Vysoké školy ekonomické v Praze, obor ekonomika průmyslu a průmyslového podniku. Za 25 let praxe prošla všemi sférami  podnikové ekonomiky (účetnictví, controlling, finance, daňová soustava) vč.  pozic v  TOP managementu (CFO, CEO) výrobních, obchodních a automotiv společností a  členstvím ve statutárních orgánech  tuzemských a zahraničních společností.

Zaměřuje se na: oblasti podnikové ekonomiky, finančního řízení, controllingu, účetnictví a daní.

 

Ing. Miroslav Pavel

Motto: „Dnes jsme nejmladší ze všech okamžiků, které mě ještě čekají.“ 

Absolvent: VŠB, studijní obor: Inženýrská informatika. Účastník dalších kurzů, např. Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v ČR a SL, Systemická supervize a koučování, Andragogika, Instruktorský kurz Zážitkové pedagogiky, Semináře Intuitivní pedagogiky ve Švédsku a Německu, Respektovat a být respektován a další. 

Zaměřuje se na: manažerské a měkké dovednosti, osobnostní rozvoj a teambuildingové programy. Upřednostňuje svobodu a odpovědnost před poslušností. Vnitřní motivaci před vnější, přirozené věci před těmi uměle vytvořenými.

Zuzana PavelkováMgr. Zuzana Pavelková

Motto: „Zkalená voda se vyčistí, je-li v klidu.“ Lao-C‘

Absolventka: Univerzity Palackého v Olomouci, obor Andragogika, koučovacího výcviku u společnosti Koučink centrum s.r.o. a programu Accelerating Coach Excellence (WBECS Group, US).

Zaměřuje se na: Využití koučování k vytvoření nových návyků a dovedností v práci či v osobním životě, které klientovi pomohou vybalancovat si život podle vlastních představ, a také nácvik vystupování z komfortní zóny v bezpečném prostředí. Poskytuje kariérové konzultace lidem hledajícím nové pracovní uplatnění a firmám pomáhá upravovat procesy s důrazem na lidskost. Společně s Ivou Krupíkovou buduje HR komunitu pro spolupráci personalistů (nejen) na Valašsku, s názvem HR lokálka.

Ing. Lumír Pektor

Poslání: Život je neustálou příležitostí uplatňovat lásku a tvořivost, proto připravuji ducha i tělo, abych byl schopen odpovědět každé skutečné výzvě. Přijímám následky svého bytí pokorně jako poučení. Mým cílem je radovat se v přítomném okamžiku a přinášet inspiraci a podporu každému, kdo ji vnímá.“

Absolvent: hutnické fakulty, VŠB Ostrava. Následně si doplnil vzdělání na Externího auditora EMS.

Zaměřuje se na: systémy managementu, jejich certifikaci, zlepšování a standardy ČSN EN ISO 9001 a ISO 14001.

PhDr. Stanislava Podžorná

Motto: „Ráda si jen tak zpívá.“ 

Absolventka: Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Psychologie. Účastnice odborných seminářů z oblasti psychologie a pedagogiky. Byla zapojena v projektu VIP Kariéra v IPPP Praha. Účastnice výcvikového kurzu Telefonické krizové intervence a mnohé další.

Zaměřuje se na: obnovu sil, práci se stresem a techniky zabraňující syndromu vyhoření. Působí také v oblastech zdravého životního stylu, psychohygieny, sebepoznání, komunikace a mezilidských vztahů.

 

Michal Podžorný

Mgr. Michal Podžorný

Motto: „Být spokojený tady a teď.“ 

Absolvent: Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. 

Zaměřuje se na: „týmovky“ formou netradičního prožitku, neboť co si můžeš užít dnes neodkládej na zítřek. 

Ing. Pavel Prokop

Motto: „Říkají – naděje umírá poslední… a co když neumírá nikdy…“ 

Absolvent: VUT Brno, Fakulta technologická ve Zlíně. Držitel certifikátu CIMA A a CIMA B, Účastník řady zahraničních tréninků se zaměřením na marketing, management a tréninky trenérů. Také seminářů v rámci projektu TMT a MCDP či C3 GROWTH, aj.

Zaměřuje se na: manažerské „měkké“  dovednosti, oblast marketing, managment, vedení, týmovou práci, zvládání                                                 konfliktů jednotlivců i skupin a řadu dalších…

Ing. Martin Ruščák, CSc. MBAIng. Martin Ruščák, CSc. MBA

Absolvent: Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, oboru stavba a vlastnosti materiálů. V devadesátých letech působil v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, od roku 2000 pak ve společnosti Det Norske Veritas, nejprve jako ředitel jejího zastoupení v ČR a SR, posléze byl projektovým ředitelem DNV v Norsku a Velké Británii, kde odpovídal také za rozvoj aktivit v jaderné a klasické energetice. Od února 2011 je ředitelem Centra výzkumu Řež, s. r. o.

Provází profesionály v rozvoji jejich schopností. Řídí organizace, projekty, rizika a znalosti, pracuje s lidmi, kteří chtějí růst. Vědí, čeho chtějí dosáhnout a tuší svůj nevyužitý potenciál. Je fascinující být u toho, když klient rozvine své dovednosti za hranice, o kterých by předtím ani neuvažoval. Proto je koučem a mentorem. Využívá kontextu svých zkušeností pro klienty, podněcuje jejich uvažování, úspěch je výsledkem jejich myšlení. Práce s klientem je založena na neurovědě, na pochopení mechanismů fungování mozku a unikátnosti klientova světa.

Smital 1Ing. Libor Smital

Těší mně, když lidi, se kterými pracuji, dostávají chuť k práci a k novým výzvám a změnám. Rád bourám zažité názory, nemám rád  dlouhé chození kolem horké kaše a mám rád výzvy!

Absolvent: MUVS Praha, Pedagogika, ČVUT Praha, Elektrotechnická fakulta. Působením v nadnárodních společnostech působících v oddělení nákupu získal chuť obchodovat a vést lidi.

Zaměřuje se na: nákup, Logistiku (Supply chainu), stejně jako na uplatnění zásad štíhlé firmy (Štíhlá administrativa, Štíhlá výroba), vyladění či vytvoření funkčních firemních procesů.

Ing. Miroslava Stillerová

Absolventka: VŠE Praha, fakulta obchodní, obor ekonomika a řízení vnitřního obchodu. Za sebou má řadu odborných kurzů.

Zaměřuje se na: tvorbu a zavádění kompetenčních modelů, na hodnocení zaměstnanců, tvorbu systémy odměňování a motivace zaměstnanců, pomůže definovat  personální strategii firmy. Při práci uplatňuje své dlouholeté praktické znalosti, dovednosti a zkušenosti získané při budování a řízení personálních agend v průmyslu, stavebnictví a školství. Má zkušenosti se zakládáním HR na tzv. zelené louce. V současné době se mj. podílí i na implementaci změn dle standardu IIP ve státní sféře a průmyslu.

114PaedDr. Pavel Štursa

Motto: „Nalézáš se tam, kde spočívá tvoje mysl. Jsou teď tvé myšlenky tam, kde skutečně chceš být?“ 

Absolvent: speciální pedagogiky na Karlově univerzitě, sociálně psychologického výcviku, systemického výcviku a specializačních kurzů. Člen Asociace trenérů sociálně psychologického výcviku.

Zaměřuje se na: oblast osobnostního rozvoje (time management, stres management, sebeřízení, osobní kvalita a efektivita). Dále se věnuje rozvoji vůdcovských schopností, motivující komunikaci, proklientskému chování a lektorským dovednostem.

Ing. Miroslav Vlach

Absolvent: magisterského obor Systémové inženýrství a informatika na VŠB Ostrava. Je certifikovaným interním auditorem ISO 9001 a HACCP. V roce 2005 získal certifikaci PRINCE2 v projektovém řízení.

V roce 2012 Získal ocenění 2. místo Živnostník roku Moravskoslezského kraje. Je aktivním členem Společnosti pro projektové řízení.

Zaměřuje se na: projektové řízení, jeho aplikaci. V této problematice vše od A do Z. 

Ing. Daniela Vopalecká, MBA, M.A.

Absolvent: VŠB-TU v Ostravě, systémové inženýrství, Master of Arts in Practical Ministries se specializací na osobní rozvoj, vůdcovství a spiritualitu získala na vysoké škole s americkou akreditací nedaleko Vídně. Je certifikovaným profesionálním koučem (Erickson Certified Professional Coach – ECPC) s certifikací kanadské koučovací školy Erickson College International. Absolvovala řadu dalších kurzů leadershipu a manažerských dovedností v USA, Anglii a ČR. Založila a vede organizaci pro manažerské vzdělávání (MBA programy). V neziskové organizaci je koučkou a projektovou manažerkou. Lektoruje tématiku osobního rozvoje, managementu a leadershipu a trénuje lidi v koučování.

Zaměřuje se na: koučování osobního a profesního rozvoje, zejména na růst zdravé sebedůvěry žen, efektivní management priorit a času a spirituální rozvoj (např. Spirituální naslouchání, Discovery – kreativní čtení Bible).

Vopalecký fotoIng. Pavel Vopalecký, M.A.

Absolvent: VUT v Brně, technická kybernetika. Master of Arts in Practical Ministries se specializací na osobní rozvoj, vůdcovství a spiritualitu získal na vysoké škole s americkou akreditací nedaleko Vídně. Absolvent dalších kurzů leadershipu a manažerských dovedností v USA a Anglii. Založil a úspěšně vedl dvě neziskové organizace. Pracoval také v rozhlasových společnostech jako redaktor a spíkr.

Zaměřuje se na: lektorské, konzultační a koučovací činnosti v oblastech osobního růstu, vůdcovství, veřejného projevu, komunikace, spirituality, zdravého manželství, rodiny a další témata.

 

    Vyberte si svého kouče

    Vyplňte, prosím, své kontaktní údaje a pošlete mu krátkou zprávu.
     
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial