Jazyky:Systemický koučink

  • Hledáte člověka, který by Vám mohl pomoci ve vašem osobním rozvoji?
  • Člověka, který je osobností od níž se můžete něco naučit?
  • Člověka, který své znalosti a zkušenosti nemá jen vyčtené z knih, ale skutečně prožité a ověřené vlastním životem?

Rádi bychom Vám takového člověka představili, včetně způsobu jeho práce. Je jím Ing. Zdeněk Michálek, který po úspěšném absolvování kurzu systemického koučování u firmy Extima je schopen Vám poskytnout profesionální koučovací služby.

 

Jak?

Tím, že si společně s ním v příjemné atmosféře koučovacího rozhovoru identifikujete náměty pro osobnostní rozvoj, dohodnete se na čem chcete spolu skutečně pracovat, jakých chcete dosáhnout výsledků a do kdy. Dohodnete se na pravidlech této spolupráce a podmínkách jejího zahájení, průběhu i ukončení.
Na začátku každého setkání si vždy společně připomenete kontext, ve kterém budete pracovat, stanovíte si jeho cíle i momentální priority. Pak již formou cílených otázek a společných úvah budete hledat cesty vedoucí k plnému využití Vašeho osobního potenciálu.
John Whitmore, nestor evropské školy koučování kdysi řekl: „Každý člověk je jako malý žalud, který v sobě skrývá sílu a krásu staletého dubu. Je jen na něm, zda tento potenciál dokáže skutečně využít ku prospěch svému i svého okolí“. Český Guru systemického koučování a ředitel společnosti Extima Petr Parma k tomu vyvinul unikátní metodiku, která je Vám nyní prostřednictvím Ing. Zdeňka Michálka k dispozici.
To vše tak, aby byly respektovány Vaše skutečné potřeby i individuální možnosti.

 

Bližší podmínky realizace koučinku si můžete dohodnout na:

zmichalek@hmpartners.cz

Tel.: + 420 606 760 130

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial