Jazyky:Komu je program určen

Všem zaměstnaneckým úrovním ve společnosti

Co získáte pro praxi

 • Přehled o nástrojích a metodikách pro analýzu stavu, nalezení plýtvání a rezerv, optimalizaci a stabilizaci procesů, pro systémové zavádění změn
 • Zodpovězení otázky „Proč se vlastně zabývat hledáním plýtvání a jak je následně eliminovat“?
 • Jak najít/detekovat rezervy a úzká místa => využití k vyšší efektivitě a produktivitě
 • Jak plýtvání a nepřidané hodnoty eliminovat i tam, kde k tomu zdánlivě nedochází
 • Konkrétní možnosti využití aplikace uvedených nástrojů v praxi a jejich potenciál
 • Individuální i týmový pohled na vlastní procesy těma „správnýma očima“
 • Jak využít potenciál firmy z pohledu veškerých zdrojů – lidských i hmotných
 • Jak zvýšit přidané hodnoty produktu, služby či procesu
 • Jak zapojit jednotlivce a týmy do hledání a eliminace plýtvání, využití potenciálu firmy k vyšší efektivitě

Obsah programu

 • Cíle, zaměření a očekávání jednotlivců a týmu
 • Jak se dívat na zisk a přidanou hodnotu
 • Způsoby složení nákladů na produkt/výrobek a jejich srovnání
 • Hlavní druhy plýtvání (7+1 druh)
 • Základní způsob hledání a odhalování plýtvání:
 • Value Stream Mapping / Mapování Hodnotového Toku jako klíč k přidané a nepřidané hodnotě v procesu ► rozbor metodiky na firemním produktu/výrobku
 • Nástroje k eliminaci plýtvání – Štíhlé systémy, 5S, Brainstorming, 5 x PROČ, diagram Ishikawa, Myšlenkové mapy atd.
 • Zhodnocení školení (přínosy) a úvodního očekávání, osvědčení, závěr

Metody výuky a způsob poskytnutí zpětné vazby

 • Teorie formou prezentace, tematických aktivit a her
 • Případová studie – praktická část
 • Příklady z praxe – názorné ukázky řešení
 • Interaktivní týmová práce
 • Vytváření „Myšlenkových map“
 • Poskytování otevřené zpětné vazby lektorem i účastníky
 • Počáteční očekávání a jeho závěrečné vyhodnocení účastníků – flipchart
 • Týmová řešení, lektorem moderované workshopy
 • Brainstorming, 5xProč Ishikawa, myšlenkové mapy atd.
 • Záznam a vizualizace průběhu na flipchart či pracovní listy
 • Ověření znalostí VA formou skupinového kolokvia
 • Závěrečná hodnotící zpráva včetně použitých příloh a dokumentů z VA

 

Lektoři

tým lektorů hm partners


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial