Jazyky:Cíle programu

Naučit účastníky interaktivní formou principům Spirálového managementu v rámci programu Manažer excelence. V rámci praktické části připravit projekty pro praktické využití těchto principů ke zvýšení angažovanosti zaměstnanců a ke zlepšení fungování firemních procesů ve společnosti.

Managementu firem je dnes jasné, že úspěchu na trhu a dlouhodobé prosperity nelze dosáhnout bez realizace cílených inovací a změn. Tyto změny zasahují do všech oblastí – vývoj nových produktů a služeb, zvyšování flexibility na požadavky trhu, skokové zvyšování výkonnosti firemních procesů (včetně odstraňování všech možných forem plýtvání), nárůst kvalifikace a dovedností zaměstnanců patří mezi ty, které jsou zmiňovány nejčastěji.

Jedna věc je být si těchto potřeb vědom, druhá pak uvést je do reálného života.

 

Typické bariéry bránící úspěšné realizaci jsou tyto:

 • Nízká angažovanost zaměstnanců způsobuje, že většinu změn musí realizovat členové managementu společnosti, kteří na ně bohužel kvůli řízení operativy nemají nezbytný prostor.
 • Jednotlivé firemní procesy (oddělení) navzájem nespolupracují, nevycházejí si vstříc, ne vždy důsledně naplňují potřeby a požadavky ostatních procesů (oddělení). Vzájemné vztahy zaměstnanců z některých oddělení jsou v některých případech až nepřátelské (intriky, známosti…).
 • Na odděleních je jen několik angažovaných zaměstnanců, na které se nakládá stále více, ostatní se „vezou“ a není snadné je přimět, aby udělali cokoliv navíc (a už vůbec ne aby to dělali sami bez příkazu a tlaku shora).
 • Management očekává iniciativu lidí zdola – ta se bohužel nedostavuje. Jejich podřízení by rádi navrhovali různá zlepšení, nicméně podle jejich názoru o to management nemá zájem (několikrát něco zkusili s nulovým výsledkem, tak toho nechali). Obě skupiny vidí problém v „té druhé“ (ONI a MY).
 • Ve firmě je implementováno projektové řízení, nicméně lidé se do projektů nehlásí, a když už se stanou součástí projektových týmů, projektoví manažeři je nejsou schopni přimět k aktivní spolupráci a k plnění dohodnutých úkolů (chodí na jednání nepřipraveni, vedou navzájem spory, vymlouvají se jeden na druhého…).
 • Zaměstnancům jsou jasně zadávané úkoly, nicméně ty nejsou plněny a dotahovány do konce a zaměstnanci hledají příčiny všude kolem jen ne u sebe.

 

Průběh realizace

Program obsahuje dvoudenní workshop, který bude zahrnovat:

 • Teoretické základy, doplněné o příklady z různých firem.
 • Případovou studie, umožňující pochopit probrané téma.
 • Měření stavu daného tématu ve společnosti, vyhodnocení měření, analýza příčin, návrh a výběr řešení.
 • Akční plány pro nejbližší období.
 • Vždy mezi prvním a druhým dnem účastníci dostanou „domácí úkol“, kterým je definice možných příčin, návrh možných řešení a podobná zadání, navazující na probraná témata a tvořící podklad pro zahájení druhého dne.

 

V čem se HM PARTNERS s.r.o. a Spirálový management odlišují od jiných firem a strategických přístupů?

Běžná praxe vzdělávacích a poradenských programů bývá taková, že je u klienta implementovaná sada nástrojů, které se velmi dobře osvědčily v jiných špičkových firmách (tzv. „best practise“). Nevýhodou tohoto postupu je, že vede jen málokdy k dosažení špičkových výsledků, protože prostředí, do kterého jsou nástroje implementovány, neodpovídá prostředí, v němž vznikly.

Filozofie Spirálového managementu je odlišná. Jejím cílem je realizovat změnu zevnitř firmy, zejména díky pozitivnímu dopadu zvýšené angažovanosti zaměstnanců na firemní kulturu. Tzn. nejedná se o nástroje, ale o principy cíleně ovlivňující chování lidí a organizací. Cílem je prostřednictvím principů spirálového managementu pomoci klientům v nastavení a dosažení jejich vlastního „best practise“, vycházejícího z jejich vlastního oboru podnikání, vlastní úrovně rozvoje firmy a vlastních vizí a cílů. Příklady z jiných úspěšných firem, případně nástroje a postupy úspěšné v jiných firmách slouží pouze jako inspirace pro nalezení vlastní cesty k úspěchu.

Tento přístup je podpořen měřením na počátku vzdělávacího procesu a po realizaci akčních plánů, umožňujícím změřit dosažený pokrok.

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial