Jazyky:Akreditace MV AK/PV-505/2010

Komu je program určen:

Vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů – krajů, magistrátů, obcí s rozšířenou působnosti a ostatních obecních úřadů, a to dle zákona o úřednících
č. 312/2002 Sb.

Cíl:

Cílem vzdělávacího programu je zvýšit efektivitu a napomoci zlepšení úrovně řídících činností uvnitř veřejné správy.
Co získáte pro praxi:
Po skončení kurzu budou účastníci znát možnosti řízení procesů jakosti
ve veřejné správě, proces tvorby a implementace modelu CAF a BCS.

Obsah programu:

Modul č. I.: CAF – Common Assessment Framework

 • Vývoj modulu CAF – management jakosti ke zlepšování výkonnosti
 • Kritéria pro zavádění CAF (kritéria předpokladů a kritéria výsledků)
 • Postup při aplikaci modelu CAF

Modul č. II. : Balanced Scorecard

 • BSC a jeho role v systému strategického řízení
 • Úloha a vize ve strategickém řízení
 • Čtyři perspektivy BSC a vazby mezi nimi – Finanční perspektiva, Zákaznická perspektiva, Interní perspektiva, Perspektiva učení a růstu, kompetence pracovníků
 • Měřítka a indikátory výkonnosti
 • Strategická mapa – účinný nástroj strategického řízení
 • Strategická záměna a role iniciativ
 • Proces a tvorby BSC – Rychlá stopa, Klasická tvorba a implementace
 • BSC a EFQM Excellence model
 • Od BSC k učící se organizaci
 • EFQM Excellence Model a Balanced Scorecard

Modul č. III. : Benchmarking

 • Východiska a základy benchmarkingu
 • Cyklus provádění benchmarkingu
 • Zahraniční a domácí zkušenosti s benchmarkingem
 • Plánování benchmarkingu, vazba na jiné nástroje

Lektor:

Ing. Zdeněk Michálek, Ing. Ján Čupka

Ing. Stanislav Kocourek – Poradce a koordinátor při zavádění mezinárodních standardů kvality CAF, EFQM, benchmarking, Balanced Scorecard, auditor dle norem ISO 9001:2000 a 14001:1996, hodnotitel dle CAF v Národní ceně kvality.

Ing. Vladimír Braun – Nezávislý odborník, konzultant a lektor projektového řízení. Specializuje se na strategické řízení, BSC, Benchmarking a management znalostí.

Rozsah:

2 dny, celkem 18 výukových hodin (každý modul 6 hodin)


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial