Jazyky:Nehmotný majetek společnosti, který je tvořen ochrannými známkami, patenty, know-how, obchodním tajemstvím, autorskými právy atd., tvoří v současnosti až 80% jmění společnosti! Přesto je jeho ochrana v České republice na velmi nízké úrovni.

Společnost HM PARTNERS s.r.o. je odborníkem na ochranu a správu duševního vlastnictví a čerpá ze svých dřívějších bohatých zkušeností ze společnosti TATRA a.s. a ze své současné spolupráce s Moravskoslezským automobilovým klastrem.

Prvním krokem k této ochraně je provedení kompletního auditu průmyslově právní situace, který odhalí Vaše silné a slabé stránky a doporučí, jak dále postupovat při ochraně a správě Vašeho nehmotného majetku.

       –   Audit duševního vlastnictví

       –   Oceňování duševního vlastnictví

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial