Jazyky:Komu je program určen

Vytvoření týmů v pracovních procesech – různé oblasti, různé složení týmu od vedoucích po dělnické profese

Co získáte pro praxi

 • Porozumíte významu týmové práce, ale i tvořivosti jednotlivce, seznámíte se s novým „týmovým myšlením“
 • Pochopíte zásadní odlišnosti individuální práce a práce v týmu
 • Objasnění pojmu „Autonomní“
 • Způsoby využití a zavádění autonomních týmů
 • Poznáte, proč je různorodost názorů v komunikaci výhodou, ne překážkou
 • Možnost zlepšit stabilitu výrobního procesu a Vaše práce bude: jednodušší, snazší, levnější, rychlejší, bezpečnější
 • Možnost zlepšit komunikaci mezi jednotlivci a týmy, individuální a týmové role
 • Jak zvýšit motivaci a zainteresování jednotlivců a týmů na dosažení vyššího cíle

Obsah programu

 • Cíle, zaměření a očekávání jednotlivců a týmu
 • Všeobecné principy týmů a týmové práce, základní pravidla pro ustavení a fungování autonomních týmů (AT)
 • Složení AT – hierarchie, týmové role, vedení týmu, matice odpovědnosti
 • Význam slova „Autonomnost“ a slovního spojení „Autonomní týmy“
 • Důvody, význam a motivace zavádění AT a vazba na firemní hierarchii
 • Autonomnost týmu – vymezení pravomocí, kompetencí a odpovědností
 • Komunikace a zpětná vazba v AT – pravidelné týmové schůzky, komunikace s vedením, pracovní workshopy, trvalé vzdělávání, týmové tabule, vizualizace cílů, plánů a výsledků, akční plány, standardy, zlepšení apod.
 • Motivační faktory a zainteresovanost v týmu na procesu a výsledcích
 • Matice zastupitelnosti v týmu a mezi týmy, zvyšování kvalifikace
 • Analýza a řešení problémů – Brainstorming, 5 x PROČ, Rybí kost -> využití těchto metodik na praktických příkladech a řešeních
 • Závěrečné kolokvium, zpětná vazba, vyhodnocení očekávání, osvědčení

Metody vzdělávání

 • Teorie formou prezentace, tematických aktivit a her
 • Případová studie – praktická část
 • Příklady z praxe – názorné ukázky řešení
 • Interaktivní týmová práce
 • Vytváření „Myšlenkových map“
 • Poskytování otevřené zpětné vazby lektorem i účastníky

Způsob poskytnutí zpětné vazby

 • Počáteční očekávání a jeho závěrečné vyhodnocení účastníků – flipchart
 • Týmová řešení, lektorem moderované workshopy
 • Brainstorming, 5xProč Ishikawa, myšlenkové mapy atd.
 • Záznam a vizualizace průběhu na flipchart či pracovní listy
 • Ověření znalostí VA formou skupinového kolokvia
 • Závěrečná hodnotící zpráva včetně použitých příloh a dokumentů z VA

Lektoři

tým lektorů hm partners

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial