Jazyky:Vaši pracovníci mohou prostřednictvím vzdělávacích seminářů poznat praktické postupy uplatňované pro efektivní finanční řízení firmy, metody pro investiční rozhodování, možnosti financování podnikatelských záměrů a projektů vč. aktuálních ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚROVÝCH titulů a detailní postupy pro úspěšné a výhodné financování podnikatelských záměrů a projektů

Jsme připraveni Vám nabídnout několik typů seminářů „šitých“ na Vaše podnikové potřeby :

 • Finanční řízení,podnikové financování
 • Cash flow
 • Cash flow, treasury management

 
Potřebujete financovat svůj business nebo inovujete či potřebujete investovat pro udržení nebo posílení Vašeho postavení na trhu?

Zpracujeme Vám varianty šité na Vaše zakázky nebo projekty, zajistíme Vám prostřednictvím naší smluvní specialistky úrokově zvýhodněné financování Vašich projektů (druhy dle účelu) v rámci speciálních programů nebo pomůžeme konzultační podporou.

Základní druhy forem financování a jejich cíle:

 • Rozjezd firmypodpořit rozvoj produktů firmy a financovat jejich marketing v počáteční fázi.
 • Další počáteční fáze – podpořit zahájení komerční výroby a prodeje ve firmách, které dokončily fázi vývoje produktů, avšak zatím negenerují zisk.
 • Expanze – podpořit růst a expanzi zavedené firmy – např. financovat zvýšení výrobních kapacit, další vývoj produktů a marketing a poskytnout další pracovní kapitál.
 • Odkup podniku interním managementem (management buy-out, MBO) – umožnit stávajícímu managementu a investorům získat nebo odkoupit významný podíl na základním kapitálu divize nebo firmy, které řídí.
 • Odkup podniku externím managementem (management buy-in, MBI) – umožnit externímu manažerovi nebo skupině externích manažerů odkoupit podnik.
 • Změnový kapitál – umožnit stávajícím investorům získat nebo odkoupit část podílu nebo celý podíl jiného investora.
 • Záchranný kapitál – financovat podnik, který se dostal do potíží, nebo zachránit podnik před konkurzem formou zajištění záchranného kapitálu zpravidla v kombinaci s aplikací  interim managementu, popř. restrukturalizací firmy
 • Refinancování bankovních úvěrů – snížit poměr dluhů k vlastnímu kapitálu nebo zajištění výhodnějších forem financování

 

Nevíte jak sestavit dokonalou úvěrovou dokumentaci a zajistit si předpoklad kladného výsledku při posuzování poskytnutí úvěru pro investiční nebo provozní financování bankou?

V praxi naše specialistka zrealizovala desítky bankovních úvěrů pro podnikatele – zajistí Vám zpracování variabilně, rychle a na profesionální úrovni.

 

Požadují po Vás banky drahé financování Vašich stávajících podnikatelských aktivit?

Posoudíme možnosti a s vysokou pravděpodobností Vám budeme moci zajistit zvýhodněné financování, přiměřené zajištění a „zkrotit“ požadavky Vašich financujících bank – naše specialistka má s tím bohaté zkušenosti.


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial