Jazyky:Pracovní workshop k vytvoření základů strategie vaší organizace

Komu je program určen:

Vedoucím pracovníkům společností

Co získáte pro praxi:

 • Seznámíte se základními metodikami pro tvorbu strategie firmy a s mezinárodními trendy, ovlivňujícími tvorbu strategie
 • Nadefinujete si scénáře budoucnosti v různých oblastech týkajících se rozvoje společnosti
 • Nadefinujete si své poslání, hodnoty, vizi a klíčové projekty pro realizaci přijaté strategie
 • Pomocí společné aplikace metody „Dynamická strategická rozvaha“ zvýšíte svou schopnost samostatně strategicky pracovat a řídit, upevníte týmovou práci a naučíte se lépe komunikovat a motivovat k plnění stanovených cílů

Obsah programu:

Zahájení, seznámení a očekávání účastníků

Představení metody „Strategická dynamická rozvaha“ a její týmová aplikace na situaci společnosti zpracováním těchto kroků:

 • Scénáře vývoje trhu v sektoru
 • Scénáře vývoje procesů v sektoru
 • Scénáře financování v sektoru
 • Scénáře vývoje konkurence v sektoru
 • Scénáře vývoje vnějších faktorů
 • Souhrnný scénář vývoje sektoru
 • Analýza slabých a silných stránek firmy
 • Setrvačný výhled konkurenční pozice firmy v sektoru
 • Formulování strategie firmy – určení strategických směrů, formulace poslání, vize, hodnot, definice projektů a akčního plánu
 • Odhad reakcí konkurence na novou strategii
 • Korekce strategie v globálním kontextu, její aktivace

Program je veden interaktivní formou s aktivním zapojením účastníků a zaměřením na konkrétní, v praxi použitelné výstupy

Lektor:

Ing. Zdeněk Michálek a PhDr. Ivan Fišera –  autor metody

Oba lektoři jsou zkušení praktici v oblasti strategického rozvoje organizací

Rozsah:

2 dny

Garant semináře:

Ing. Zdeněk Michálek, email: zmichalek@hmpartners.cz, mobil: +420 606 760 130

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial