Jazyky:Akreditace MV AK/PV-726/2013

Komu je program určen:

Úředníkům krajů, magistrátních měst, obcí s rozšířenou působností a ostatních obcí.

Co získáte pro praxi:

Po skončení kurzu budou účastníci znát základy lidské komunikace, pochopí zákonitosti komunikačního procesu a komunikačního chování.

Obsah programu:

Základy mezilidské komunikace

 • rétorika, mezilidská komunikace
 • převaha stylu komunikačního chování – transakční analýza
 • verbální a neverbální komunikace
 • komunikace v kontextu

Komunikační proces

 • tři základní komunikační zásady (pravidla)
 • signály věcné a vztahové
 • komunikace symetrická a asymetrická

Typy chování lidí a komunikační styly

 • agresivní typ, pasivní typ, asertivní typ
 • styl komunikace agresivní, pasivní, manipulativní, asertivní
 • vznik profesionální komunikace v průsečíku JÁ-VZTAH-CÍL
 • zlaté pravidlo komunikace

Základní principy komunikačního chování

 • zásady efektivní komunikace
 • pravidlo č. 1 Je důležité, jak působíme na okolí
 • pravidlo č. 2 Známe signály, odhalující, co si druhý člověk skutečně myslí
 • pravidlo č. 3 V každém jednání používáme jednu ze tří komunikačních strategií

Asertivita

 • asertivní práva
 • asertivní techniky
 • asertivní komunikační dovednosti

Vnímání a naslouchání

 • vysoká míra subjektivity u vnímání – úhel zkreslení
 • aktivní naslouchání
 • sociální zpětná vazba

Profesionální komunikace úředníka

 • vzniká na základních principech komunikačního chování, na komunikačních pravidlech a komunikačním drilu
 • řešení praktických situací na úřadu

Rozsah:

1 den, 8 výukových hodin


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial