Jazyky:Akreditace MV AK/VE-214/2010

Komu je program určen:

Vedoucí úředníci a vedoucí úřadů – krajů, magistrátů, obcí s rozšířenou působnosti a ostatních obecních úřadů.

Vedoucí odborů a oddělení obecních, městských a krajských úřadů.

Pracovníci oddělení, v jejichž kompetenci je příprava řízení projektů.

Co získáte pro praxi:

Po skončení kurzu budou účastníci znát zásady projektového řízení včetně vyhodnocování projektů.

Obsah programu:

Modul č. I. : Základy řízení projektů (8 hodin)

 • Co je projekt a projektové řízení, metoda trojimperativu
 • Organizační struktura projektu, role a vztahy
 • Cíle a strategie projektu, stanovení SMART cíle
 • Metoda logického rámce,
 • Úspěch projektu, životní cykly v projektu
 • Kodex manažera, zavedení a zlepšování projektového řízení
 • Projektová kancelář

Modul č. II. : Vznik a příprava projektu (16 hodin)

 • SWOT analýza
 • Časové a kapacitní plánování projektu, rozpočet projektu
 • Metody odhadování, analýzy rizik
 • Milník a úrovně dekompozice projektu
 • Výpočet a zobrazení síťového diagramu
 • Kapacitní plán projektu, trendy vývoje projektu
 • Softwarová podpora řízení projektů, koordinace projektů
 • Řešení konfliktu zdrojů

Modul č. III. : Realizace a zakončení projektu (16 hodin)

 • Příprava a vedení porady projektového týmu
 • Řízení diskuse, řízení a ukončování projektu
 • Typy porad, řízení změn v projektu
 • Facilitační techniky, kladení otázek a naslouchání
 • Asertivní techniky v projektu, vyjednávání „win-win“

Lektor:

RNDr. Petr Kala, Ing. Miroslav Vlach, Ing. Zdeněk Michálek 

Rozsah:

5 dnů, celkem 40 výukových hodin


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial