Jazyky:Komu je program určen

Zástupcům obecních, městských a krajských úřadů, příp. svazků obcí, kteří jsou pověřeni přípravou a řízením projektů ze strukturálních fondů EU.

Co získáte pro praxi

Po skončení kurzu budete schopni:

 •  Charakterizovat role v projektu
 •  Popsat fáze životního cyklu projektu
 •  Připravit a řídit kontrolní dny v projektu
 •  Popsat postup, jak řídit projekt v krizi
 •  Připravit a vést vyhodnocení projektu
 •  Provést analýzu rizik v projektu
 •  Provést dekompozici projektu
 •  Zobrazit průběh projektu pro jeho další sledování
 •  Sestavit rozpočet projektu
 •  Porovnat plán se skutečností
 •  Připravit a vést porady, řídit diskuse
 •  Aplikovat vybrané techniky asertivního chování
 •  Vyjednávat se zákazníky, členy týmu, sponzorem
 •  Analyzovat konflikt, přispět k jeho řešení

Obsah programu

 •  Obecné zásady projektového řízení
 •  Základní nástroje projektového řízení
 •  Techniky komunikace v projektu

Lektor

RNDr. Petr Kala

Rozsah

2 dny

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial