Jazyky:Komu je program určen:

Všem, kteří komunikují po telefonu s klienty

Co získáte pro praxi:

 •  Dozvíte se potřebné teoretické znalosti k profesionální telefonické komunikaci
 •  Poznáte principy efektivní telefonické komunikace
 •  Zjistíte silné a slabé stránky telefonické komunikace a jak s nimi pracovat
 •  Naučíte se strukturu komunikace a jak ji využít v praxi
 •  Dozvíte se, jak pracovat s výběrem slov, jakých slov se vyvarovat
 •  Poznáte, kde je rozdíl mezi telefonickou komunikaci a komunikaci v přímém kontaktu
 •  Proč a jak pracovat s etikou obchodního telefonátu
 •  Uvědomíte si důležitost neverbální a paraverbální komunikace při telefonování
 •  Nastavíte si individuální postupy pro zlepšení vaší telefonické komunikace

Obsah programu:

 •  Zásady efektivní komunikace
 •  Fáze komunikačního procesu
 •  Bariéry v komunikaci
 •  Verbální, neverbální a paraverbální složky při telefonickém rozhovoru
 •  Specifika v telefonické komunikaci
 •  Chyby v telefonické komunikaci, čeho se vyvarovat
 •  Aktivní naslouchání
 •  Technika kladení otázek
 •  Feedback
 •  Pozitivně a negativně laděná slova
 •  Zvládání námitek, nepříjemných situací
 •  Individuální plán rozvoje – jak se dále zdokonalovat

Lektor:

Ing. Taťána Bujnochová a tým lektorů hm partners

Rozsah:

1 den

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial