Jazyky:Komu je program určen:

Vedoucím pracovníkům

Co získáte pro praxi:

Dokážete / dozvíte se (jak):

 •  Aplikovat principy asertivní komunikace, spolupráce a argumentace
 •  Pochopit, že komunikací si vytváříme vztah, který je ovlivněn způsobem komunikace
 •  Rozpoznat různé formy komunikace, reagovat na ně a aplikovat schopnost reflektivního naslouchání
 •  Klást otázky správně
 •  Naslouchat ostatním, nejen je slyšet
 •  Překonávat bariéry v komunikaci
 •  Navázat kontakt s komunikačním partnerem
 •  Zaujmout druhou stranu
 •  Identifikovat typ kolegy/partnera komunikace
 •  Uvědomit si a osvojit si zásady poskytování zpětné vazby
 •  Uvědomit si styl své komunikace i svého protějšku v situaci „pod tlakem“
 •  Jak dosáhnout akceptace kritické zpětné vazby
 •  Jaké jsou typické chyby v průběhu rozhovoru
 •  Ověřit si nabyté znalosti na příkladu z praxe

Obsah programu:

1 den

Principy komunikace a argumentace

 •  Komunikace vs. vztah
 •  Vyžadování, sdělování, naslouchání
 •  Umění naslouchat a klást otázky
 •  Bariéry efektivní komunikace

2 den

 •  Zásady poskytování zpětné vazby
 •  Pozitivní a negativní zpětná vazba
 •  Hodnocení výkonu
 •  Posilující a rozvojová zpětná vazba
 •  Dosažení akceptace
 •  Typické chyby a potíže
 •  Hodnotící rozhovor

Praktický nácvik

Lektor:

Mgr. Ing. Irma Bohoňková, Ing. Lumír Pektor, Ing. Pavel Prokop,

Rozsah:

2 dny

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial