Jazyky:Komu je program určen

Managerům a zaměstnancům pracujícím v týmech zabývajících se analýzou potenciálních vad vyplývajících z konstrukčních řešení a analýzou rizik v procesech.

Co získáte pro praxi

Na konci workshopu budou účastníci:

 • Znát podstatu metodiky FMEA,
 • Mít praktickou zkušenost s aplikací metodiky FMEA na vlastním konstrukčním řešení a vnitrofiremním procesu,
 • Aktivní při práci v týmu FMEA.

Obsah programu

Výklad – účel analýzy možnosti vzniku vad a jejich příčin (FMEA)

 • typy FMEA (konstrukce, procesu, výrobku)
 • principy při stanovení míry rizika a priority jako základ analýzy
 • způsob a posloupnost shromažďování informací při analýze
 • zpracování informací při analýze FMEA procesu
 • bariéry působící při aplikaci metodiky FMEA a jak je překonávat

Praktický nácvik FMEA konstrukce (práce v týmech)

 • stanovení konstrukčního návrhu pro analýzu
 • stanovení míry rizika konstrukčního řešení
 • stanovení možných následků těchto rizik

Praktický nácvik FMEA procesu (práce v týmech)

 • stanovení činností procesu pro analýzu
 • stanovení rizik procesu
 • stanovení možných následků těchto rizik
 • vyčíslení rizikového prioritního čísla
 • diskuse a návrhy opatření
 • zhodnocení a návrh dalšího postupu

Metody vzdělávání

Výklad, praktický nácvik

Způsob poskytnutí zpětné vazby:

 • Diskuse o zpracované FMEA analýze
 • Hodnocení výsledné analýzy
 • Hodnocení přístupu týmu k analýze
 • Použitelné výukové materiály a pomůcky:
 • Skripta
 • Prezentace
 • FMEA „tahák“
 • Zpracování příkladu FMEA analýzy

Lektor

Ing. Lumír Pektor

Rozsah

2 dny


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial