Jazyky:V současnosti je prokuristkou firmy MONETA PARTNERS s.r.o se zaměřením na poskytování služeb v oblasti financování  podnikatelských záměrů a  „start-up“  projektů.  Navrhuje a implementuje zákaznické systémy výrobních kalkulací,  finančního a výrobního controllingu, forecastingu a budgetingu .

V rámci týmu  realizuje projekty interim managementu se specializací na  krizové financování,   restrukturalizace společností, akviziční projekty a procesy due diligence vč. oceňování společností.

Je držitelkou licence  experta pro informační systém SAP R3 – modul FI, CO, CO-PA. Spolupracuje se spol. JIC Platinn, kde je expertem programu  Platinn, Master, Starcube a Enter, je  certifikovaným konzultantem  společnosti CzechInvest se zaměřením na  start-up projekty a rizikový kapitál,  externí lektorkou ve vzdělávacích společnostech a konzultantkou  se zaměřením na ekonomiku, finance, controlling a  daňovou soustavu .

Klíčové úspěchy

  1. Implementace pilotního projektu  SW  SAP v největší logistické společnosti – zodpovědnost  za finanční a majetkové moduly FI, CO, CO-PA, AA (2002)
  2. Úspěšné ukončení procesu akvizice a due diligence ve strojírenské, dopravní a stavební společnosti (2005, 2011,  2015-2016)
  3. Vyvedení společnosti z prvotní platební neschopnosti, ztrátového hospodaření, zavedení systémů credit managementu a finančního řízení, zajištění provozního a investičního financování, navržení a implementace systému výrobních kalkulací a výrobního controllingu, finančního forecastingu a budgetingu (2008-2011) s následnou úspěšnou akvizicí  (2012)
  4. Navržení a aplikace systémů finančního řízení a rozhodování v organizacích  zahraničních vlastníků (2011-2012, 2014-2015)
  5. Zajištění procesů souvisejících se zahájením výroby v  nově založené společnosti vč. jejího provozního a investičního financování  dle zadání zahraničního vlastníka (2012-2013)
  6. Úspěšná realizace „start-up“ projektu v oblasti telekomunikací- mobilní operátor (2013)
  7. Absolvování daňových kontrol v korporátních společnostech s protokolárními výsledky bez  závad, veškeré statutární audity s výroky bez výhrad (průběžně)

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial