Jazyky:Jsem přesvědčen, že každý člověk i každá firma má v sobě skrytý nemalý potenciál, který ale často neumí naplno využít z důvodu nedostatku víry ve vlastní síly, slabší vnitřní motivace, nebo z důvodu, že to prostě zatím lépe neumí.

Mým životním posláním je pomoci lidem i firmám tento potenciál nalézt a využít.

Zaměřuji se především na strategii (Strategický management, Spirálový management, Balanced Scorecards, Modré oceány …), protože kde není jasný cíl a jasná cesta, nemají změny smysl. A tam, kde není trvale budovaná nějaká konkurenční výhoda, nemůže být ani dlouhodobá prosperita.  Dále na budování lidského potenciálu a motivaci zaměstnanců (efektivní nábor, zaškolení a rozvoj zaměstnanců, motivace a stimulace zaměstnanců, Kaizen), protože i když manažeři firem tvrdí, že hlavním bohatstvím firmy jsou její lidé, ne vždy si uvědomují, že v realitě se chovají jinak. Poslední mou klíčovou oblastí je zvyšování efektivity firmy (štíhlá výroba a logistika, řízení úzkých míst, change management, projektový management), protože firma, která se dlouhodobě a ideálně i systematicky nezlepšuje, nemůže hrát na trhu klíčovou roli.

Věřím v dlouhodobý rozvoj (ne jednorázové změny), v individuální přístup (ke každé firmě i jednotlivci), a především v důkladné pochopení cílů a výchozího stavu klienta (nelze použít stejný postup pro všechny). A věřím v to, že nejlepší cestou je ta, na kterou si klient s pomocí vedení, inspirace a praktických příkladů od zkušeného partnera přijde sám.


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial