Jazyky:Motto: „Jsou vůdci, které lidi milují, jsou vůdci, které lidi nenávidí, ale nejlepší vůdci jsou ti, kteří dokončili své dílo a lidé si řekli: Dokázali jsme to sami!“

(Lao-c´)

Jako kluk, jsem chtěl být nejdříve traktoristou, pak dispečerem, později trenérem. Mezi tím manažerem, ředitelem, prezidentem. Vše se mi v různých podobách splnilo!

Nyní chci být především člověkem!

Člověkem, který se nebojí převzít odpovědnost a inspiruje druhé svým vlastním příkladem.

Jako skaut a rotarián jsem odhodlaný zanechat po sobě svět lepším, než když jsem do něj vstupoval.

To mne přivedlo i k založení společnosti HM PARTNERS, v rámci které spolupracuji s lidmi uvažujícími podobně. S lidmi, kteří se rádi dělí o své znalosti a zkušenosti a pomáhají ostatním lépe zvládat svou práci a někdy i své životy.

Sám pak u klientů nejraději vedu proces strategických změn. Společně s vlastníky a top managementem firem pomáhám vytyčovat vize, určovat směry dalšího rozvoje a probouzet v zaměstnancích touhu k jejich naplňování.

Učil jsem se to nejdříve v automobilovém průmyslu a později při rozvíjení lidí a organizací z různých výrobních oborů i veřejné správy. Znalosti jsem získával na strojní průmyslovce, pak studiem ekonomie, následně průmyslového práva. Poté jsem se orientoval na systémy zvyšování produktivity podle konceptu Lean managementu a vedení lidí podle standardu We invest in People .

Nejvíce mi však daly studijní pobyty a kurzy v Japonsku, Velké Británii a Spojených státech.

Při tom všem jsem vždy chtěl zůstat „normální“.  Proto jsem 35 let ženatý, mám úspěšnou dceru, stihl jsem postavit nejen rodinný dům, ale se svým skautským týmem i centrum VANAIVAN v Kopřivnici.

Organizuji semináře Ryla pro mladé talentované vůdčí osobnosti, konference k etice i produktivitě, propojuji skauty a rotariány, pracuji ve správní radě ústřední skautské nadace Jaroslava Foglara i výkonné radě Moravskoslezského automobilového klastru. Zkrátka tam, kde je to potřeba.

 Mám rád hory a bramborové placky!

Miluji knihy, s nimiž rád trávím chvilky v klidu domova, užívám si kruhu nejbližších.

Nejvíce si cením přátelství a loajality.

Mým životním krédem je služba – v rodině, práci, rotary i sakutingu.

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial