Jazyky:Komu je program určen:

Manažerům, obchodníkům, majitelům firem, majitelům poradenských kanceláří,
zástupcům místní samosprávy, každému, kdo spolupracuje nebo uvažuje
o spolupráci se zahraničními partnery.

Co získáte pro praxi:

 •  Schopnost rozlišovat základní interkulturní rozdíly mezi představiteli rozdílných kultur
 •  Schopnost porozumět těmto rozdílům a využívat je při pracovních a osobních jednání
 •  Seznámíte se s praktickými zkušenostmi z mezinárodního pracovního prostředí
 •  Získáte Interkulturní kompetenci a praktické rady pro vaše budoucí jednání

Obsah programu:

Úvod

 • Účel a cíle kurzu, očekávání

Kulturní různorodost, vztah k zástupcům jiných kultur

 •  Co je to kultura, jsme schopni se kulturně přizpůsobovat?
 •  Jak jsme ovlivněni naší vlastní kulturou?
 •  Jak jsme schopni přijmout jinou kulturu (jsme „kulturně naprogramovatelní“)?
 •  Naše vnímání a stereotypy, předsudky, sebehodnocení
 •  Jak kulturní rozdíly mohou ovlivňovat obchod, proces podnikání a řízení v nadnárodních firmách

Rozbor významu klíčových mezikulturních faktorů

 •  Kultura vztahů a podniková kultura
 •  Zavedené normy, standardy, systémy a hodnoty
 •  Hierarchie a postavení jednotlivce
 •  Skupinové zájmy a zájmy jednotlivců
 •  Nakládání s časem
 •  Mezilidské vztahy a komunikace

Praktický průvodce spolupráce se zástupci odlišné národnosti a kultury

 •  Co můžeme čekat, jak nás budou vnímat?
 •  Nejtypičtější kulturní rysy, přijatelné a nepřijatelné praktiky
 •  Je možné najít společné hodnoty?

Workshop, moderovaná diskuse, video-ukázky, řešení modelových situací

Lektor:

RNDr. Jiří Rusek, CSc. a tým lektorů hm partners

Rozsah a termín:

1 den

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial