Jazyky:Komu je program určen

Všem zaměstnancům

Co získáte pro praxi

 • Zjistíte, kde je největší potenciál ve firmě, kde rozvíjet KAIZEN
 • Budete schopni rozpoznat klíčovou roli toho, co je přínosem a co ne, čím se prioritně zabývat
 • Pochopíte, proč se každodenně orientovat na proces drobného trvalého zlepšování všude, kde je to možné
 • Dozvíte se, jak KAIZEN ovlivňuje produktivitu, která protíná napříč všechny firemní procesy a jaké vlivy na její výši působí
 • Dokážete individuálně rozpoznat, co je pro Vás a Vaši práci důležité
 • Budou Vám představeny různé motivační nástroje vedoucí k rozvoji a dosažení vyšší efektivity a produktivity, které KAIZENem procházejí
 • Porozumíte významu týmové práce, ale hlavně tvořivosti jednotlivce
 • Naučíte se věnovat větší pozornost detailům, které mnohdy zásadně ovlivňují kroky procesu
 • Můžete pomoci kultuře myšlení každé osoby i celé firmy

Obsah programu

 • Cíle, zaměření a očekávání jednotlivců a týmu
 • KAIZEN – filozofie a jeho obecné principy
 • Jak jsou propojeny KAIZEN, hodnoty, efektivita a produktivita
 • Proč právě KAIZEN, jeho využití a potenciál KAIZENu
 • Vliv KAIZENu na osobní motivaci, pocity a přínosy
 • Rozvoj efektivního myšlení „Jak zvyšovat efektivitu a produktivitu“
 • Analýza největšího potenciálu – zaměření KAIZEN
 • Zapojení Brainstormingu do KAIZEN zlepšování
 • Případová studie (Praktická část) – krátká efektivní případová studie k aplikování Kaizen
 • Akční plán k dosažení „KAIZEN trvalého zlepšování“ a osobní zainteresovanost jednotlivce

Metody vzdělávání

 • Teorie formou prezentace, tematických aktivit a her
 • Případová studie – praktická část
 • Příklady z praxe – názorné ukázky řešení
 • Interaktivní týmová práce
 • Vytváření „Myšlenkových map“
 • Poskytování otevřené zpětné vazby lektorem i účastníky

Způsob poskytnutí zpětné vazby

 • Počáteční očekávání a jeho závěrečné vyhodnocení účastníků – flipchart
 • Týmová řešení, lektorem moderované workshopy
 • Brainstorming, 5xProč Ishikawa, myšlenkové mapy atd.
 • Záznam a vizualizace průběhu na flipchart či pracovní listy
 • Ověření znalostí VA formou skupinového kolokvia
 • Závěrečná hodnotící zpráva včetně použitých příloh a dokumentů z VA

Lektoři

tým lektorů hm partners

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial