Jazyky:Komu je program určen:
Všem zaměstnancům napříč organizací

Co získáte pro praxi:
Po skončení kurzu budete umět/vědět:

  • jak správně používat komunikaci jako nástroj vedení, znát vlastní komunikační typ a správně jednat s ostatními komunikačními typy
  • jak působí zpětná vazba na člověka, proč je tak podstatná pro podávání žádoucího výkonu, umět zpětnou vazbu poskytnout i přijmout
  • jakých komunikačních dovedností při zpětné vazbě využít a jakým komunikačním zlozvykům se vyvarovat
  • sdělovat nepříjemné situace a vyvarovat se častých chyb při kritice

Obsah programu:
1. Komunikace jako nástroj vzájemného porozumění

  • komunikační cvičení ukazující základní model komunikačního procesu, role vysílatele a role příjemce v komunikaci, pravidla profesionální vstřícné komunikace, sebepoznávací test komunikačního typu, rozbor komunikačních typů

2. Komunikační dovednosti a nesprávné komunikační návyky

  •  pravidla správného naslouchání, pravidla správného kladení otázek a druhy otázek, fáze efektivně vedeného rozhovoru, vytváření vztahu v komunikačních situacích, zvyky používané na pracovištích a návrhy na jejich úpravy

3. Umění zpětné vazby (jak vyjádřit a přijmout uznání, pochvalu, kritiku)

  • formy vyjádření uznání, pochvaly, slovní, mimoslovní, jiné, na co si dát pozor, jak přijímat pochvalu, uznání, asertivní postoj, podmínky a zásady poskytování zpětné vazby, negativní zpětná vazba, co by zpětná vazba neměla obsahovat, zásady pro podávání zpětné vazby, reakce na pochvalu, reakce nadřízeného

4. Jak říkat v motivačně-hodnotícím pohovoru „nepříjemné věci“, jak kritizovat?

  • prospěšná kritická, negativní zpětná vazba versus nepříliš užitečná kritická, negativní zpětná vazba, zařazení kritické části v pohovoru, její fáze, práce s emocemi a námitkami hodnoceného, přeladění, projednávání nepříjemných osobních záležitostí

5. Asertivita

  • rozdílné typy komunikace a jejich následky, podstata asertivity, praktický nácvik asertivního jednání

Lektor:

RNDr. Petr Kala, PhDr. Dana Pokorná, Ing. Taťána Bujnochová

Rozsah:
1 den


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial