Jazyky:Komu je program určen:

Všem zaměstnancům napříč organizací

Co získáte pro praxi:

Po skončení kurzu budete schopni:

 •  charakterizovat komunikační bariéry a popsat způsob jejich překonání
 •  posoudit přijatelnost asertivních práv pro změnu svého chování
 •  aplikovat základní asertivní techniky v jednání
 •  připravit se na komplexní vyjednávání
 •  vést diskusi s předem stanoveným cílem

Obsah programu:

 •  Komunikační model
 •  Překonávání komunikačních bariér
 •  Asertivní práva
 •  Základní techniky asertivního jednání
 •  Příprava a provedení vyjednávání metodou „win win“
 •  Vedení diskuse

Lektor:

RNDr. Petr Kala

Rozsah:

1 den


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial