Jazyky:Komu je program určen:
Manažerům a podnikatelům

Co získáte pro praxi:

 • Porozumíte Balanced Scorecard jako prostředku, kterým můžete výrazně napomoci transferu strategie do dennodenní praxe firmy
 • Formulujete anebo reformulujete návrh strategických cílů pro naplnění vize vaší firmy
 • Uspořádáte mapu strategie podle ověřené metodiky BSC
 • Zvládnete identifikaci prioritních akcí, jejichž smyslem je realizovat cíle
 • Navrhnete si vlastní „Scorecard“ pro vybranou perspektivu ve struktuře cíl-měřítko-periodicita měření-cílová hodnota-skutečnost

Obsah programu:

 • Ukotvení strategie jako výzva managementu v turbulentní době
 • Rozbor nejčastějších bariér přijetí a rychlé implementace strategie
 • Postup vyjasňování strategického směřování
 • Konkretizace strategie cestou přenesení strategických záměrů do strategické mapy BSC
 • Kontrola odvození strategických cílů definováním klíčových faktorů úspěchu
 • Mapování vzájemných vazeb strategických cílů
 • Finanční a nefinanční měřítka v jednotlivých perspektivách
 • Stanovení prioritních akcí ve vazbě na strategické cíle
 • Výběr měřítek a metod monitorování
 • Propojení metodiky BSC s jinými přístupy
    • – integrace BSC do systému plánování
    • – integrace BSC do systému reportingu
    • – rozdílnost a komplementarita modelu EFQM a BSC
 • Milníky zavádění metodiky BSC

Lektor:
RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D. – zkušená trenérka a poradkyně managementu, která se vyznačuje interdisciplinaritou (marketing, management, řízení lidských zdrojů, organizační chování) a dokáže vést projekt anebo školení s porozuměním pro specifika oboru

Rozsah:
2 dny


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial