Jazyky:Komu je program určen:

Vedoucím pracovníkům

Co získáte pro praxi:

 •  Seznámíte se s přínosy a složkami kreativity
 •  Zjistíte, jak eliminovat bariéry tvořivosti a jak kreativitu rozvíjet
 •  Rozšíříte si svůj repertoár kreativních metod, vhodných pro uplatnění v praxi, a to jak při individuální činnosti, tak při skupinové nebo týmové práci

Obsah programu:

 •  Rutina versus kreativita
 •  Složky kreativního myšlení
 •  Bariéry tvořivosti, jak s nimi pracovat
 •  Individuální, skupinové a týmové uplatnění kreativních metod
 •  Fáze kreativního procesu: Orientace v problému, definice cíle, hledání řešení, hodnocení řešení, rozhodnutí
 •  Metody pro jednotlivé fáze kreativního procesu:
 •  Analýza silových polí, analýza SWOT
 •  Myšlenkové mapy
 •  Šest klobouků
 •  Brainstorming, brainwriting a jejich variace
 •  Metody hodnocení návrhů – redukce, sdružování, párové srovnávání

Lektor:

Ing. Lumír Pektor, PaedDr. Pavel Štursa, Ing. Ján Čupka

Rozsah:

2 dny

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial