Jazyky:Komu je program určen:

 • Manažerům a vedoucím oddělení

Co získáte pro praxi:

 • Schopnost analyzovat svou osobnost a identifikovat svůj styl vedení
 • Znalosti a dovednosti jak sestavit a rozvíjet svůj pracovní tým
 • Porozumění situačnímu vedení a umění používat různé styly vedení pro různé situace
 • Znalosti jak vést efektivní poradu a diskuzi týmu
 • Umění sestavovat akční plán k implementaci získaných poznatků do praxe

Obsah programu:

Úvod

 • Účel a cíle kurzu, očekávání, priority tréninku

Sebepoznání

 • Testy stylu řízení a týmových rolí dle Belbina
 • Poučení ze získaného poznání

Budování a vedení týmů

 • Proces budování a rozvoje efektivního týmu
 • Role v týmu a jejich význam pro výkonnost týmu
 • Týmové plnění úkolú a řešení problémů – praktické cvičení se zpětnou vazbou

Situační Leadership

 • Styly vedení a fáze vývoje týmu – jak je slaďovat
 • Přikazování a kontrola – kdy je účinná a jak je používat
 • Koučování – základní zásady a praktická aplikace
 • Podporování – nebezpečí a rizika a jak se jím vyvarovat
 • Delegování – zásady správného delegování

Vedení porad a diskusí týmů

 • Příprava na poradu – lidí, zdrojů, informací
 • Průběh a vedení porady – role vedoucího a nástroje, které má k dispozici
 • Zásady efektivních porad – definice ideální porady

Akční plán implementace získaných poznatků

 • Jak sestavit akční plán a jak se jím řídit

Lektoři:

Ing. Zdeněk Michálek, RNDr. Petr Kala

Rozsah a místo konání:

2 dny

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial