Jazyky:Akreditace MV AK/PV-735/2013

Komu je kurz určen:

Vedoucím úředníkům krajů, magistrátních měst, obcí s rozšířenou působností a ostatních obcí.

Přínos kurzu pro úřad:

Po skončení kurzu budou účastníci znát potřebné základní informace o metodách a způsobech řízení sama sebe v čase.

Obsah kurzu:

Filosofie odpovědnosti – životní kruh

 • vrcholový management – kultura – vize a poslání, filosofie, styl řízení
 • liniový management – fáze výkonu činností – lidé, zdroje, transformace zdrojů
 • zaměstnanci – vnímání (úsudky lidí) – spokojenost zaměstnanců, spokojenost zákazníků, výsledky

Stanovování osobních cílů a plánování činností

 • hodnota jasného cíle, osobní cíle, rodinné cíle, pracovní cíle, společenské cíle, napsané cíle
 • ideální plán, rozvoj dovedností a odstranění starých zvyků, analýza silových polí, časový plán
 • hodnocení pokroku a rozeznání příležitostí

Řízení času manažera

 • co je to manažerský čas
 • co je to organizování času, jak řídit sám sebe, režim dne
 • priority, princip účinnosti, Paretův zákon, vaše nejdůležitější úkoly, jak věnovat více času vysoce účinným úkolům, proč manažeři zapomínají na své priority, jak vykonávat činnosti s malým účinkem rychleji

Zvyšování osobní efektivity

 • proč zvyšovat osobní efektivitu
 • dělejte to, na co máte talent
 • využívejte čas, začněte, začátek je nejtěžší, stanovte si cíl, to nejdůležitější na první místo, dokončujte každý záměr, vyhněte se odkládání, eliminujte zloděje času, dodržujte Paretovo pravidlo
 • dělejte „málo a často“, sdružujte úkoly, mějte hodně práce, dodržujte rytmus, rutinu, rovnováhu, přemýšlejte
 • vyrušování, otevřené kanceláře, osobní prohry, nepořádek – nepřítel, osobní organizér, efektivní čtení, paměť, porady, schůzky, šedesátihodinový týden
 • ranní „Zlatá hodina“ změní celý den

Efektivní porada

 • význam efektivní porady, zásady efektivní porady
 • Cíl porady, příprava porady, program porady, účastníci porady, vedení porady

Rozsah a termín:

1 den, 8 výukových hodin


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial