Jazyky:Komu je kurz určen

Bezpečnostním manažerům v ICT, popř. uchazečům o tuto pozici.

Přínos kurzu pro společnost

 • profesionalizace zaměstnanců v oblasti informační bezpečnosti dle  ISO/IEC 27001
 • zajištění souladu bezpečnosti a provozovaní informačních aktiv společnosti se zákony a normou
 • příprava řídícího pracovníka v oblasti informační bezpečnosti

Přínos kurzu pro účastníky

 • zvýšení kvalifikace, seznámení se se základy norem ISO/IEC 27001, 27002
 • seznámení se s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 a souvisejících vyhlášek
 • získání manažerského a projektového přístupu k řízení a zavedení INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI
 • získání rad a tipů k aplikaci jednotlivých požadavků v oblasti fyzické, logické, informační a personální bezpečnosti
 • získání certifikátu – manažer INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI dle ISO/IEC 27001

Obsah kurzu

 • struktura a požadavky norem ISO/IEC 27001, 27002 a požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 a souvisejících vyhlášek
 • role manažera informační bezpečnosti
 • příklad zavedení informační bezpečnosti dle normy ISO/IEC 27001do organizace
 • kurz je zakončen písemným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte certifikát: manažer INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI dle ISO/IEC 27001

Lektor

Ing. Milan Jandora 

Rozsah a termín

3 dny (24 hodin) / termín a čas dle domluvy s klientem

Místo realizace

dle domluvy s klientem

Cena:

24 000 Kč (+21% DHP) / účastníka


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial