Jazyky:Akreditace MV AK/PV-17/2016

Komu je kurz určen

Bezpečnostním manažerům, popř. uchazečům o tuto pozici.

Přínos kurzu pro úřad

 • profesionalizace zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti dle zákona
 • zajištění souladu bezpečnosti a provozovaní informačních aktiv úřadu se zákony
 • příprava řídícího pracovníka v oblasti kybernetické bezpečnosti

Přínos kurzu pro účastníky

 • zvýšení kvalifikace, seznámení se s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 a souvisejících vyhlášek a se základy norem ISO/IEC 27001, 27002
 • získání manažerského a projektového přístupu k zavedení a řízení KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
 • získání rad a tipů k aplikaci jednotlivých požadavků v oblasti fyzické, logické, informační a personální bezpečnosti
 • získání certifikátu – manažer KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
 • Obsah kurzu:
 • struktura a požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti
 • role manažera kybernetické bezpečnosti
 • vyhláška o kybernetické bezpečnosti  č. 316/2014 Sb.
 • příklad zavedení kybernetické bezpečnosti dle zákona 181/2014 a podle normy ČSN ISO/IEC 27001 a doporučení Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB)
 • kurz je zakončen písemným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte certifikát: manažer KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Lektor

Ing. Milan Jandora

Rozsah a termín

3 dny (24 hodin) / termín a čas dle domluvy s klientem

Místo realizace

dle domluvy s klientem

Cena

18 000 Kč (+21% DHP) / účastníka


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial