Jazyky:Kurz s akreditací MŠMT ČR, MSMT-13458/2014-1/417

Komu je program určen:

Kurz je určen středním a vrcholovým manažerům a zaměstnancům, kteří se v rámci svého karierového růstu na tyto pracovní pozice připravují.

Co získáte pro praxi:

Po absolvování kurzu absolvent získá nebo si rozšíří znalosti a dovednosti:

 • koncepčního a strategického řízení organizace a využívat angažovanosti zaměstnanců ke zlepšení fungování firemních procesů ve společnosti
 • managementu lidských zdrojů pro řízení podniků a organizací
 • procesního řízení jako základ pro zvyšování výkonnosti v organizacích
 • systému marketingového plánování, jeho významu a vzájemných souvislostí, zlepšit obchodní dovednosti
 • prosazovat a zavádět inovace ve všech sférách činnosti firmy (výroba, procesy, organizace a styl řízení, lidé)
 • orientovat se v oblasti finančního řízení, čtení účetních závěrek a finančních ukazatelů nástrojů pro řízení finanční stability podniku, podnikových financích, finančním řízení, finančních ukazatelích
 • uplatňovat řídicí, komunikační a prezentační manažerské dovednosti

Obsah programu:

Strategické řízení (2 dny)

 • Úvod, cíle a přínosy strategie
 • Klasický strategický management
 • Spirálový management
 • Další přístupy – Balanced scorecards, Modré oceány, EFQM
 • Postup přípravy strategie
 • Řízení realizace strategie, reporting

Řízení lidských zdrojů (2 dny)

 • Personální strategie, personální plánování, odpovědnosti
 • Výběr a adaptace zaměstnanců
 • Hodnocení a rozvoj zaměstnanců
 • Motivace, odměňování a výkon
 • Zvyšování angažovanosti
 • Flexibilní formy práce, outsourcing

Procesní řízení (2 dny)

 • Proces, jeho vstupy a výstupy, funkční a procesní řízení, typy procesů
 • Procesní mapy, diagramy
 • Modelování procesů
 • Operativní řízení procesů
 • Metody pro zlepšování procesů
 • Zavádění procesního řízení

Marketing a prodej (2 dny)

 • Marketingová a obchodní strategie
 • Sběr dat, SWOT
 • Marketingový mix
 • Obchodní plán
 • Podpora prodeje
 • Prodejní dovednosti
 • Reporting, zpětná vazba

Manažerské finance, reporting a controlling (2 dny)

 • Finanční výkazy – rozbor výkazů a jejich vzájemných vazeb, manažerské výkazy
 • Obchodně-finanční plán – tvorba a vazby
 • Finanční řízení podniku – vztah financí a ostatních součástí firmy (marketing, prodej, výroba, atd.)
 • Optimalizace struktury financování podniku – postupy, ukazatele
 • Financování investic a investiční rozhodování – výpočet doby návratnosti, diskontovaného cash-flow, ukazatelů NPV, IRR pro úvěrové a dotační schvalovací procesy
 • Finanční controlling, reporting – druhy, postupy, implementace, využití

Řízení inovací a změn (2 dny)

 • Změna jako součást doby, připravenost na změny
 • Vnímání procesu změny a jeho fáze, postoje člověka, komunikace
 • Změnové projekty – logický rámec, cíle, WBS, harmonogram, rozpočet, rizika, projektové listy
 • Řešitelské týmy – skladba, role členů, zapojení externistů
 • Řízení procesu změny, motivace týmu, řízení týmových setkání, řízení úkolů
 • Řízení změnové dokumentace
 • Odpor ke změně, jeho příčiny a jejich odstranění
 • Ukončení a vyhodnocení změny, udržení výsledku změny
 • Organizační začlenění řízení změn ve firmě

Komunikační dovednosti (1 den)

 • Proces komunikace
 • Aktivní naslouchání
 • Asertivní komunikace
 • Vedení diskuze
 • Komunikační bariéry a jejich překonání

Manažerské prezentační dovednosti (1 den)

 • Cíle prezentace
 • Příprava prezentace, struktura, myšlenkové mapy
 • Vlastní prezentace, software, pomůcky
 • Postoje, mimika, gesta
 • Řízená diskuze, závěr

Řídící dovednosti (1,5 dne)

 • Role manažera
 • Typologie osobnosti
 • Situační management
 • Efektivní zpětná vazba
 • Efektivní vedení týmů

Stress management

Lektor:

Tým lektorů a trenérů společnosti HM PARTNERS s.r.o.

Rozsah a termín:

16 dnů, celkem 124 výukových hodin

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MŠMT ČR s celostátní platností.

Místo realizace:

Dle dohody

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial