Jazyky:Svou profesní kariéru jsem začala jako učitelka speciální pedagogiky ( PdF UP Olomouc). Často jsem si však kladla otázky, proč nám v životě něco funguje a něco ne. Začala jsem hledat na ně odpovědi a další mé vzdělávání směřovalo k terapiím, zaměřeným na hledání příčin problémů – zdravotních, vztahových, pracovních. ( One Brain – kineziologie, abreaktivní regresní terapie, SRT, rodinné systemické konstelace, pětiletý sebezkušenostní výcvik). Protože si ráda dávám věci do souvislostí a baví mě hledat možnosti, jak daný problém vyřešit, zabývala jsem se i komunikačními technikami. (Respektovat a být respektován, NLP).

Těší mě, když mohu lidem pomoci pochopit, proč jim v životě něco nefunguje, jak by chtěli. A zároveň je naučit, co s tím mohou udělat: změnit komunikaci, umět naslouchat, pracovat s konfliktem, umět použít funkční techniky proti manipulaci, vypouštět emoce, doplnit si energii v těle, relaxovat.

Pro mě je největší relaxace, když se procházím v přírodě nebo pracuji na zahradě. Ráda tančím a hraji hry – deskové, karetní, larpy. Jsem schopna se rychle rozhodovat a udělat i skok do neznáma, proto mě život baví a užívám si ho.

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial