Jazyky:Komu je program určen:
Top a Střední management

Co získáte pro praxi:

 • Naučíte se připravit a vést efektivní poradu
 • Dokážete zapojit účastníky porady, získat konkrétní výstupy a dosáhnout plánovaných cílů porady
 • Budete umět zvládat obtížné situace a účastníky na poradách
 • Osvojíte si základní techniky moderování, facilitování a skupinové práce na poradách

Obsah programu:
DEN 1

 • Zásady vedení efektivních porad
 • Prezentace na poradách
 • Zodpovědnost účastníků před, při a po poradě
 • Druhy, účel, příprava a průběh porad
 • Řešení problémů na poradách
 • Nejčastější chyby při vedení porad
 • Obtížní účastníci porad

DEN 2

 • Moderování a facilitace
 • Týmová práce, zapojení účastníků
 • Strukturovaná řízená diskuse
 • Další nástroje a metody pro zefektivnění porad
 • Získání zpětné vazby od účastníků
 • Výstupy z porady a další práce s nimi

Lektor:
Ing. Lumír Pektor, Ing. Ján Čupka, Ing. Pavel Prokop, PaedDr. Pavel Štursa, Ing. Mgr. Irma Bohoňková

Rozsah:
2 dny


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial