Jazyky:obsahuje NAD RÁMEC programu MINI následující výstupy:

  • Kompletní měsíční zpracování účetnictví dle předaných dokladů do výstupu Výkazu zisku a ztrát a Rozvaha 
  • Zpracování daňových přiznání  k veškerým typům daní, k nimž je společnost registrována v rozsahu a lhůtách stanovené legislativou
  • Zpracování  Roční účetní závěrky vč. přílohy a sestavení ročních  výkazů Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát v rozsahu stanovené legislativou
  • Zpracování veškerých daňových přiznání, k nimž je společnost registrována (např. daň z příjmu právnických osob, silniční daň, daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z nemovitostí atd.) vč. zákonných hlášení org. státní moci (např. Intrastat, Souhrnné hlášení k DPH, Kontrolní hlášení k DPH)

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial