Jazyky:Komu je program určen:

Top a Střední management

Co získáte pro praxi:

 • Zjistíte, co všechno ovlivňuje lidskou motivaci, seznámíte se se základními teoriemi motivace
 • Ověříte si, jak vypadá motivační prostředí ve vaší firmě a jak firemní kultura ovlivňuje motivovanost zaměstnanců
 • Seznámíte se s hlavními nástroji motivování a naučíte se je vhodně používat

Obsah programu:

 • Motivace – nedílná součást vedení pracovníků
 • Rozdíl mezi motivy a stimuly
 • Rozdíl mezi motivovaností a spokojeností
 • Motivační prostředí ve firmě a co ho ovlivňuje
 • Základní teorie motivace a jejich využití při motivování zaměstnanců
 • Vliv skupiny a skupinových norem
 • Vliv manažera, jeho stylu vedení, formální a neformální autority
 • Hlavní nástroje motivace
 • Jak fungují pochvaly a tresty
 • Motivace prostřednictvím odměňování
 • Motivace pomocí cílů
 • Motivace pomocí zpětné vazby
 • Motivace pomocí pracovního hodnocení
 • Zlatá pravidla motivace
 • Největší „zabijáci“ motivace – čeho se vyvarovat

Lektor:

Ing. Zdeněk Michálek, Ing. Lumír Pektor, Ing. Mgr. Irma Bohoňková

Rozsah:

2 dny

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial