Jazyky:Standard We invest in People je jedinou mezinárodně uznávanou normou v oblasti systémového rozvoje lidských zdrojů, jejíž zavedení organizaci zajišťuje schopnost strategicky zdokonalovat svou činnost, naplňovat definované poslání a vize, za efektivní a účinné podpory vlastních zaměstnanců.

O udělení certifikátu We invest in People rozhoduje tzv. Recognition panel – sdružení nositelů tohoto ocenění se sídlem ve Velké Británii.

Principy řešení

 • Plánování jasných, všem srozumitelných podnikatelských cílů propojených s cíli zaměstnanců a jejich rozvojem.
 • Aktivity směřující k naplnění definovaných cílů, včetně schopnosti manažerů efektivně vést, řídit a rozvíjet své zaměstnance, vtahovat je do hry a dosahovat výsledků.
 • Hodnocení výsledků vzdělávání a rozvoje ve vazbě na plnění definovaných cílů a zdokonalování celého systému.

Pro koho je standard WIIP určen

 • Firmy a organizace různého zaměření
 • Úřady a ministerstva
 • Školy a školky

Cílem je zvýšit výkonnost těchto organizací, prostřednictvím efektivně fungujícího systému rozvoje lidských zdrojů, slaďujícího potřeby organizace a jejich zaměstnanců.

Již samotná cesta za tímto cílem pozitivně ovlivňuje vnitřní klima podniku, a projevuje se i navenek v lepší úrovni poskytovaných služeb a tím i ve vyšší spokojenosti klientů. Není totiž pochyb o tom, že vzdělaný, motivovaný a celkově spokojený člověk pracuje a komunikuje s okolím mnohem lépe než ten, kdo dochází do zaměstnání s obavami či nechutí a žije s pocitem, že jeho práce nikoho nezajímá a od svých nadřízených nedostává konstruktivní zpětnou vazbu.

Jde o spojení podnikatelského myšlení, excelentního systému RLZ s lidským přístupem.

Doba implementace

 • Průběžná, metodická, vzdělávací a konzultační podpora při zavádění a hodnocení dosažených výsledků: 6 – 24 měsíců.
 • Certifikační audit s dotazníkovým šetřením a osobními pohovory: 2 – 4 dny.
 • 1/2 denní workshop k udělení standardu a další práce s ním.

Co Vám nabízíme

 • Poskytnutí základních informací a předání znalostí o WIIP, jeho kritériích, logice zavedení i hodnocení.
 • Metodickou, vzdělávací a konzultační pomoc při implementaci standardu  hodnocení dosažených výsledků.
 • Nezávazné hodnocení současné úrovně v porovnání se standardem WIIP a vlastní zkušeností se zaváděním standardu. (Jsme nositelé zlatého odznaku WIIP a další dva partnery jsme ke zlatému odznaku přivedli).
 • Organizování kulatých stolů a výměnných setkání nositelů standardu WIIP (Exchange meetings).
 • Zpracování projektů implementace WIIP, včetně žádostí o jejich spolufinancování ze strukturálních fondů EU.

Přínosy zavedení standardu WIIP

 • Vyšší výkonnost
 • Vyšší kvalita a efektivita poskytovaných služeb
 • Urychlení zavádění změn
 • Pocit větší sounáležitosti zaměstnanců s organizací
 • Nižší náklady náborového procesu
 • Přesnější kritéria hodnocení výkonnosti a dosahovaných výsledků
 • Efektivnější komunikace
 • Vyšší motivace zaměstnanců
 • Nárůst týmové práce
 • Efektivní budování partnerských sítí

Významní klienti, které jsme přivedli k získání certifikátu WIIP

 • DHL Express s. r. o.
 • IMI International – Norgrén CZ
 • Kovárna VIVA a.s. (stříbrný odznak)
 • Navláčil stavební firma, s.r.o.
 • Retigo s.r.o.
 • Úřad regionální rady Moravskoslezsko (zlatý odznak)
 • Úřad regionální rady Jihovýchod (zlatý odznak)
 • Úřad regionální rady Střední Morava
 • ZKL a.s. 
 • Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Odpovědný konzultant

Ing. Zdeněk Michálek – certifikovaný poradce IIP

Tel: +420 606 760 130

E-mail: zmichalek@hmpartners.cz


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Zaujal Vás tento článek? Prosím, dejte o něm vědět :)