Jazyky:Účel

Ochrana proti zneužití obchodního jména, loga firmy, názvu výrobku apod.

Ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popř. jeho kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb a zapsané do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV).

 

Základní práva získaná zápisem ochranné známky

 • Majitel ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou, pro které je zapsána a zároveň užívat značku ® jako informaci o tom, že známka je zapsána do rejstříku ochranných známek vedeného u ÚPV,
 • bez souhlasu majitele nesmí ochrannou známku ani označení s ní zaměnitelná nikdo užívat pro stejné nebo podobné výrobky a služby, pro které je tato ochranná známka zapsána. Taktéž ji nikdo nesmí užívat ani ve spojení s těmito výrobky nebo službami, či užívat toto označení v obchodním jménu, korespondenci nebo reklamě. Majitel se může domáhat soudně stažení takových výrobků z trhu nebo i jejich likvidaci,
 • majitel může povolit užívání ochranné známky třetím osobám na základě licenční smlouvy nebo ji na ně převést.

 

Principy řešení spolupráce

Pro přihlášení ochranné známky je potřeba:

 • podepsaná příkazní smlouva,
 • podepsaná plná moc pro zastupování u ÚPV,
 • seznam výrobků a služeb, pro které bude ochranná známka zapsána – ty budou zařazeny do tříd dle mezinárodního třídění výrobků a služeb,
 • logo, popř. vyobrazení označení (pro ochrannou známku kombinovanou nebo obrazovou) nebo slovní označení (pro ochrannou známku slovní).

Hlavní přínosy:

 • osvědčení o zápisu ochranné známky ®,
 • dání najevo konkurenčním firmám, že postavení na trhu je chráněno průmyslovým právem se všemi důsledky a postihy při jeho porušování třetí osobou,
 • možnost zahrnutí tržní hodnoty ochranné známky do základního jmění firmy, možnost nabídky licence s poskytnutím souhlasu s jejím využívám, možnost převodu na třetí osobu nebo možnost jejího využití jako zástavy.

Naše role:

 • zastupování na úrovni evropského patentového zástupce u ÚPV Praha při podávání přihlášek ochranných známek,
 • zpracování přihlášek ochranných známek,
 • zajištění známko-právní ochrany v zahraničí,
 • správa ochranných známek (sledování platnosti ochranných známek, licence, řešení sporných případů … ),
 • poradenství v oblasti ochranných známek.

 

Obchodní informace

Řízení u ÚPV:

Přihlašovací řízení trvá cca 6 měsíců, v případě složitosti i déle. Po ukončení řízení se ochranná známka zapisuje do rejstříku ochranných známek u ÚPV.

Cena:

 • základní orientační cena za přihlášení ochranné známky, včetně zastupování, provedení rešerše zápisné způsobilosti, administrativních nákladů a správních poplatků pro ÚPV činí 15.000 Kč,
 • pokud jsou výrobky a služby zařazeny do více než tří základních tříd, činí příplatek za každou třídu navíc 1.000 Kč,
 • cena ochrany v zahraničí je individuální podle jednotlivých států.

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial