Jazyky:Ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popř. jeho kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb a zapsané do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV)

Účel:

 • Ochrana proti zneužití obchodního jména, loga firmy, názvu výrobku apod.

Základní práva získaná zápisem ochranné známky:

 •  Majitel ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou, pro které je zapsána a zároveň užívat značku ® jako informaci o tom, že známka je zapsána do rejstříku ochranných známek vedeného u ÚPV
 •  Bez souhlasu majitele nesmí ochrannou známku ani označení s ní zaměnitelná nikdo užívat pro stejné nebo podobné výrobky a služby, pro které je tato ochranná známka zapsána. Taktéž ji nikdo nesmí užívat ani ve spojení s těmito výrobky nebo službami, či užívat toto označení v obchodním jménu, korespondenci nebo reklamě. Majitel se může domáhat soudně stažení takových výrobků z trhu nebo i jejich likvidaci
 •  Majitel může povolit užívání ochranné známky třetím osobám na základě licenční smlouvy nebo ji na ně převést

Principy řešení spolupráce:

 • Pro přihlášení ochranné známky je potřeba: podepsaná mandantní smlouva podepsaná plná moc pro zastupování u ÚPV seznam výrobků a služeb, pro které bude ochranná známka zapsána – ty budou zařazeny do tříd dle mezinárodního třídění výrobků a služeb logo, popř. vyobrazení označení (pro ochrannou známku kombinovanou nebo obrazovou) nebo slovní označení (pro ochrannou známku slovní)

Hlavní přínosy:

 •  Osvědčení o zápisu ochranné známky ®
 • dání najevo konkurenčním firmám, že postavení na trhu je chráněno průmyslovým právem se všemi důsledky a postihy při jeho porušování třetí osobou.
 •  Možnost zahrnutí tržní hodnoty ochranné známky do základního jmění firmy, možnost nabídky licence s poskytnutím souhlasu s jejím využívám, možnost převodu na třetí osobu nebo možnost jejího využití jako zástavy

Naše role:

 •  zastupování na úrovni evropského patentového zástupce u ÚPV Praha při podávání přihlášek ochranných známek
 •  zpracování přihlášek ochranných známek
 •  zajištění známkoprávní ochrany v zahraničí
 •  správa ochranných známek (sledování platnosti ochranných známek, licence, řešení sporných případů … )
 •  poradenství v oblasti ochranných známek

Obchodní informace:

 •  Řízení u ÚPV Přihlašovací řízení trvá 6 až 12 měsíců, v případě složitosti i déle. Po ukončení řízení se ochranná známka zapisuje do rejstříku ochranných známek u ÚPV.
 •  Cena Základní orientační cena za přihlášení ochranné známky, včetně zastupování, provedení rešerše zápisné způsobilosti, administrativních nákladů a správních poplatků pro ÚPV činí 15 000,- Kč. Pokud jsou výrobky a služby zařazeny do více než tří základních tříd, činí příplatek za každou třídu navíc 1 000,- Kč.
 •  Odpovědní Ing. Zdeněk Michálek – evropský patentový zástupce Jana Dobečková – manažerka průmyslově právní ochrany

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial