Jazyky:aneb tréninkový workshop ke zvýšení spoluodpovědnosti zaměstnanců

Komu je program určen:

 • Profilové skupině složené z vybraných manažerů, techniků, TH pracovníků, mistrů a výrobních dělníků
 • Mistrům a výrobním dělníkům

Co získáte pro praxi:

 • Informace o současné situaci firmy a jejím fungování
 • Porozumění podstatě osobní kvality a jejím vlivu na kvalitu firmy
 • Nový pohled na svou roli ve firmě z pohledu osobní spoluodpovědnosti
 • Poznání nástrojů pro zvyšování osobní kvality a neustálé zlepšování
 • Definování bariér, které mi brání těchto nástrojů používat
 • Akční plán jak zvyšovat osobní kvalitu, ale i kvalitu výrobku a procesu
 • Umění proaktivně působit ve svém okolí jako nositel pozitivních změn
 • Vyšší sebedůvěru důvěru a respekt ostatních

Obsah programu:

Představení cílů tréninku, programu a vyjasnění očekávání účastníků

 • Informace o současné situaci firmy a jejím fungování
 • Podstata osobní kvality a její vlivu na kvalitu a konkurenceschopnost
 • Nový pohled na svou roli ve firmě z hlediska osobní spoluodpovědnosti
 • Nástroje pro zvyšování osobní kvality a neustálé zlepšování (zlatá pravidla osobní kvality a jejich aplikace, nástroje jakosti a ŠV)
 • Definování bariér, které mi brání těchto nástrojů používat (analýza silových polí a práce s výsledky)
 • Proaktivní přístup a jeho aplikace na odstraňování bariér
 • Akční plán jak zvyšovat osobní kvalitu, ale i kvalitu výrobku a procesu

Závěr a zhodnocení semináře

 • Trénink bude veden interaktivní formou, s manažerskými hrami, testy a zpětnou vazbou od trenérů i účastníků navzájem. Cílem je, aby si některé situace účastníci zažili a dokázali adekvátně změnit své postoje v provoze.

Lektoři:

Ing. Lumír Pektor, Ing. Jan Čupka

Rozsah a místo konání:

1 den


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial