Jazyky:Akreditace MV AK/PV-729/2013

Komu je program určen:

Vedoucím úředníkům krajů, magistrátních měst, obcí s rozšířenou působností a ostatních obcí.

Co získáte pro praxi:

Po skončení kurzu budou znát, jak osobnost vedoucího úředníka ovlivňuje efektivní výkon veřejné správy.

Seznámí se se zásadami pro úspěšné vedení lidí a jednání s klienty, zjistí svůj komunikační styl a z něj vyplývající vztahy s jednotlivými osobnostními typy.

Obsah programu:

Interakce při výkonu veřejné správy

  • jednorázová a opakovaná interakce, kontakty, vztahy, role vnějších znaků osobnosti a role vnitřních charakteristik osobnosti, úspěch v povolání vedoucího úředníka

Struktura vedoucí osobnosti a osobní kvalita

  • co je to osobnost, proč bychom měli znát poznatky týkající se osobnosti, osobnostní vlastnosti a jejich vliv na výkon povolání vedoucího úředníka (manažera), osobní kvalita, vize úspěšného vedoucího úředníka

Role vedoucího úředníka a práce se svou rolí

  • vytváření vhodného prostředí pro výkon úřednické profese, rozdíly mezi manažerskou prací ve veřejné správě a komerční sférou
  • komunikace jako základ všech kontaktních povolání, individuální komunikační styly z hlediska osobností komunikačního procesu, kompatibilní a toxické vztahy, způsob jednání s jednotlivými typy

Etické jednání a chování vedoucího úředníka

  • integrita osobnosti – základ pro etické jednání a chování, principy řízení etiky ve veřejné správě, etická infrastruktura, etické kodexy
  • neetické jednání, korupce
  • sociální odpovědnost vedoucího úředníka

První dojem a osobní image

  • síla prvního dojmu, způsob jeho vytváření, nedostatek času pro působení mluveného slova, utváření osobního image, význam osobního image při vedení lidí, umění správně odhadnout lidi
  • základy společenské etikety, společenské chování
  • etiketa (bonton), normy chování, životní role, status sociální pozice, etiketa pro každý den, ukázky porušování základních pravidel jednání a chování ve společnosti

Rozsah:

1 den, 8 výukových hodin


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial