Jazyky:Účel

Ochrana proti zneužití označení zboží nebo služeb, které v názvu využívají územní údaj.

Označením původu se rozumí název oblasti, používaný k označení zboží, pocházejícího z tohoto území a má souvislost i s jeho kvalitou a vlastnostmi. Dále má charakteristické přírodní i lidské faktory spojené s tímto územím. Tato označení se zapisují do rejstříku u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV).

 

Základní práva získaná zápisem označení původu

 • Majitel tohoto označení má výlučné právo označovat takto své výrobky nebo služby, pro které jsou zapsány,
 • bez souhlasu majitele nesmí toto označení, ani označení s ním zaměnitelná, nikdo užívat pro stejné nebo podobné výrobky a služby. Taktéž je nikdo nesmí užívat ani ve spojení s těmito výrobky nebo službami, či užívat tato označení v obchodním jménu, korespondenci nebo reklamě. Majitel se může domáhat soudně stažení takových výrobků z trhu nebo i jejich likvidaci.

 

Principy řešení spolupráce

Pro přihlášení označení původu je potřeba:

 • podepsaná příkazní smlouva,
 • podepsaná plná moc pro zastupování u ÚPV,
 • seznam výrobků a služeb, které budou zapsány do rejstříku,
 • označení provozovny a popis vlastností a kvalitativních znaků zboží.

Hlavní přínosy:

 • dání najevo konkurenčním firmám, že postavení na trhu je chráněno průmyslovým právem se všemi důsledky a postihy při jeho porušování třetí osobou,
 • možnost zahrnutí tržní hodnoty označení původu do základního jmění firmy.

Naše role:

 • zastupování na úrovni evropského patentového zástupce u ÚPV Praha při podávání přihlášek označení původu,
 • zpracování přihlášek označení původu,
 • zajištění ochrany v zahraničí,
 • poradenství v oblasti označení původu.

 

Obchodní informace

Řízení u ÚPV:

Přihlašovací řízení trvá několik měsíců, je individuální podle složitosti ověřování vlastností a kvality zboží, po ukončení řízení se označení původu zapisuje do rejstříku u ÚPV.

Cena:

 • základní orientační cena za přihlášení označení původu, včetně zastupování, zpracování rešerše, administrativních nákladů a správních poplatků pro ÚPV se pohybuje od 10.000 Kč výše, dle složitosti a rozsahu řešení.

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial