Jazyky:Účel:

 •  ochrana proti zneužití označení zboží nebo služeb, které v názvu využívají územní údaj,
 •  označením původu se rozumí název oblasti, používaný k označení zboží, pocházejícího  z tohoto území  a má souvislost i s jeho  kvalitou a vlastnostmi a má charakteristické  přírodní i lidské faktory spojené s  tímto územím. Tato označení se zapisují do rejstříku  u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV).

Základní práva získaná zápisem označení původu:

 • majitel tohoto označení má výlučné právo označovat takto své výrobky nebo služby, pro které jsou  zapsány,
 • bez souhlasu majitele nesmí toto označení ani označení s ním zaměnitelná nikdo užívat pro stejné  nebo podobné výrobky a služby. Taktéž je nikdo nesmí užívat ani ve  spojení s těmito výrobky nebo  službami, či užívat tato označení v obchodním jménu, korespondenci nebo reklamě. Majitel se může  domáhat soudně stažení takových výrobků z trhu nebo i jejich likvidaci.

Principy řešení spolupráce:

 •  Pro přihlášení označení původu je potřeba: podepsaná mandantní smlouva podepsaná plná moc pro zastupování u ÚPV seznam výrobků a služeb, které budou zapsány do rejstříku označení provozovny a popis vlastností a kvalitativních znaků zboží

Hlavní přínosy:

 •  Dání najevo konkurenčním firmám, že postavení na trhu je chráněno průmyslovým právem se všemi důsledky a postihy při jeho porušování třetí osobou.
 •  Možnost zahrnutí tržní hodnoty označení původu do základního jmění firmy.

Naše role:

 •  zastupování na úrovni evropského patentového zástupce u ÚPV Praha při podávání přihlášek označení původu
 •  zpracování přihlášek označení původu
 •  zajištění ochrany v zahraničí
 •  poradenství v oblasti označení původu

Obchodní informace:

 •  Řízení u ÚPV Přihlašovací řízení trvá několik měsíců, je individuální podle složitosti ověřování vlastností a kvality zboží, po ukončení řízení se označení původu zapisuje do rejstříku u ÚPV.
 •  Cena Základní orientační cena za přihlášení označení původu včetně zastupování, zpracování rešerše, administrativních nákladů a správních poplatků pro ÚPV se pohybuje od 10.000,- Kč výše dle složitosti a rozsahu řešení.
 •  Odpovědní Ing. Zdeněk Michálek – evropský patentový zástupce Jana Dobečková – manažerka průmyslově právní ochrany

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial