Jazyky:Účel:

 •  Ochrana proti napodobení, výrobě nebo jinému zneužití technického řešení třetí osobou, úprava vztahů mezi původcem a majitelem u podnikových vynálezů.
 •  Za vynález se považuje výrobek, technologický postup nebo zařízení, které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelné. Chrání se patentem u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV).
 •  Ochranu je možné zajistit i v zahraničí ve vybraných státech.

Základní práva získaná udělením patentu:

 •  Bez souhlasu majitele vynálezu nikdo nesmí toto technické řešení při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit.
 •  Majitel vynálezu je oprávněn poskytnout souhlas k využívání třetím osobám na základě licence nebo na ně vynález převést.

Principy řešení spolupráce:

 •  Pro přihlášení vynálezu je potřeba: podepsaná mandantní smlouva podepsaná plná moc pro zastupování u ÚPV popis technického řešení, který musí zahrnovat: název vynálezu oblast techniky, které se vynález týká charakteristika dosavadního stavu techniky vysvětlení podstaty vynálezu a jeho výhody objasnění výkresů příklady uskutečnění vynálezu způsob průmyslové využitelnosti patentové nároky na ochranu

Hlavní přínosy:

 •  Patent – dání najevo konkurenčním firmám, že postavení na trhu je chráněno průmyslovým právem se všemi důsledky a postihy při jeho porušování třetí osobou.
 •  Až 20 let od podání přihlášky vynálezu může původce nebo majitel rozhodovat o tom, kdo a v jakém množství bude výrobek podle patentu užitného vzoru vyrábět.
 •  Patent se stává duševním majetkem. Má vyčíslitelnou ekonomickou hodnotu, se kterou lze obchodovat.

Naše role:

 •  zastupování na úrovni evropského patentového zástupce u ÚPV při podávání přihlášek vynálezů
 •  zpracování přihlášek vynálezů (popis, patentové nároky, výkresy … )
 •  zajištění patentové ochrany v zahraničí
 •  správa vynálezů (sledování platnosti patentu, licence, řešení sporných případů ..)
 •  poradenství v oblasti podnikového vynálezectví a zlepšovatelství

Obchodní informace:

 •  Řízení u ÚPV Do 18 měsíců od vzniku práva přednosti (data přihlášení vynálezu) dochází ke zveřejnění, do 36 měsíců je nutné podat žádost o úplný průzkum. Splňuje-li řešení všechny podmínky patentovatelnosti, dochází k udělení patentu a k zápisu do rejstříku u ÚPV. Řízení trvá několik let.
 •  Cena Základní orientační cena za přihlášení vynálezu, včetně zastupování, věcného zpracování podkladů, administrativních nákladů a správních poplatků se pohybuje od 20 000,- Kč výše podle složitosti řešení, počtu nároků na ochranu a požadavku na rozsah rešerše na stav techniky. Cena ochrany v zahraničí je individuální podle jednotlivých států.

Odpovědní:

 •  Ing. Zdeněk Michálek – evropský patentový zástupce
 •  Jana Dobečková – manažerka průmyslově právní ochrany

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial