Jazyky:Komu je program určen

Manažerům na všech úrovních, specialistům procesního řízení.

Co získáte pro praxi

Po absolvování kurzu budete:

 • znát rozdíl mezi klasickým a procesním řízením firmy
 • schopni stanovit procesy nezbytné pro chod firmy a popsat jejich základní charakteristiky
 • Stanovit procesní strategii a navrhnout postup přechodu na procesní řízení ve vaší firmě
 • Řídit a zlepšovat procesy
 • Rozvíjet a zlepšovat systém řízení se zaměřením na procesy

Obsah programu:

1. den

Proč a jak zavádět procesní řízení

 • základní pojmy a charakteristiky procesního řízení
 • rozdíly mezi procesním a funkcionálním modelem řízení
 • přínosy a omezení procesního řízení
 • procesy a požadavky norem ISO pro kvalitu, EMS a BOZP
 • procesy a model excelence

Metody a nástroje pro procesní řízení

 • Identifikace, modelování a popis procesů
 • typy procesů – hlavní, podpůrné, řídící
 • mapa procesu a vazby mezi procesy
 • kompetence v procesech

Měření výkonnosti procesů

 • Univerzální a speciální ukazatele výkonnosti procesů
 • Ukazatele výkonnosti výrobních a nevýrobních procesů
 • Role vlastníka procesu v měření výkonnosti procesů

2. den

Přezkoumání stavu procesů

 • Audity procesů
 • Sebehodnocení procesů
 • Benchmarking procesů

Zlepšování procesů

 • přístupy a nástroje pro neustálé zlepšování procesů
 • mapování hodnotového toku procesů a odstraňování činností, které nepřinášejí hodnotu
 • vyhledávání úzkých míst v procesech a jejich eliminace

Zásady zavádění procesního řízení

 • východiska pro přechod na procesní řízení
 • zásady pro přechod na procesní řízení
 • odpovědnosti a pravomoci vlastníků procesů
 • milníky projektu zavádění procesního řízení

Lektor

Ing. Dušan Jeřábek

Rozsah a místo konání

2 dny

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial