Jazyky:Komu je program určen

Technologům, procesním a vývojovým inženýrům, manažerům výrobních oblastí, logistikům

Co získáte pro praxi

 • Jak do nových projektů implementovat „ochranu“ proti plýtvání a jak je využít k vyšší efektivitě a produktivitě
 • Po vytvoření všech vazeb dle zásad projektování pracovišť Vám nebudou pod rukama unikat zásadní věci, naopak soustředíte se na detaily
 • Vytvoříte si nové znalosti, jak být důsledný již na samém počátku a nedopustit se chyb, které způsobují komplikace při pozdějších změnách a opravách
 • Rozpoznání přidané a nepřidané hodnoty, odhalení využívání zdrojů včetně lidského potenciálu bude pro Vás zcela zásadním vstupním parametrem
 • Do budoucna již budete jinak myslet a konat při realizaci nových projektů
 • Významně posílíte schopnosti jít cestou zlepšování procesu
 • Budete schopni odhalovat významné finanční úspory k posílení konkurenční schopnosti a stability firmy

Obsah programu

 • Úvod, cíle, zaměření a očekávání
 • Co je vlastně projektování štíhlých výrobních linek/procesů
 • Zásady projektování pracovišť – na co se musí pamatovat
 • Známe zákaznické požadavky? A požadavky na max. průběžnou dobu?
 • Jaké máme nároky na prostor a mezioperační zásoby? Jakou formu řízení zásob jsme schopni implementovat? > zásady Vizuálního řízení
 • Jak sledujeme, řídíme a vyhodnocujeme kapacity? Máme vytvořeny či naopak musíme vytvořit podmínky pro procesní či autonomní týmy?
 • Známe nákladovost vlastních procesů?
 • Jaký je systém řízení lidských zdrojů a procesu?
 • Jaké máme motivační a odměňovací nároky a systémy?
 • Vytváříme pracoviště s maximální možnou profesní zastupitelností?
 • Pamatujeme na bezpečnost a rizika?
 • Vytváříme optimální ergonomická pracoviště?
 • Případová studie – projektování pracoviště:
 • Rozdělení účastníků do skupin
 • Společné definování zadání včetně simultánních dat – tržní cena, zákaznické požadavky na objem výroby, kvalitu a průběžnou dobu, náklady v procesu, počty lidí, strojů, zařízení atd.
 • Společné definování systému a postupu práce
 • Individuální i týmové rozdělení úkolů
 • Sběr a záznam dat flip či PC, postupná projekce dle teoretické přípravy
 • Moderování systematické práce lektorem
 • Prezentace výsledků procesní analýzy jednotlivých účastníků
 • Vyhodnocení výsledků, relevance a způsobu práce každého člena týmu
 • Závěrečné kolokvium, zpětná vazba, vyhodnocení očekávání, osvědčení

Metody vzdělávání

 • Teorie formou prezentace, tematických aktivit a her
 • Příklady z praxe – názorné ukázky řešení
 • Případová studie k získání znalostí projektování pracovišť na vlastních procesech včetně týmové prezentace výsledků práce
 • Interaktivní týmová práce
 • Vytváření „Myšlenkových map“
 • Poskytování otevřené zpětné vazby lektorem i účastníky

Způsob poskytnutí zpětné vazby

 • Počáteční očekávání a jeho závěrečné vyhodnocení účastníků – flipchart
 • Týmová řešení, lektorem moderované workshopy
 • Brainstorming, 5x Proč Ishikawa, myšlenkové mapy atd.
 • Záznam a vizualizace průběhu na flipchart či pracovní listy
 • Ověření znalostí VA formou skupinového kolokvia
 • Závěrečná hodnotící zpráva včetně použitých příloh a dokumentů z VA

Lektoři

tým lektorů hm partners

Rozsah a místo konání

2 dny


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial