Jazyky:Účel:

 •  Ochrana proti napodobení, výrobě nebo jinému zneužití vzhledu výrobku nebo jeho části třetí osobou, úprava vztahů mezi původcem a majitelem u podnikových průmyslových vzorů.
 •  Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného, nebo jeho zdobení, dále obal, úprava, grafický symbol a typografický znak. Jedná se o předmět průmyslově nebo řemeslně vyrobený.
 •  Vydání osvědčení o zápisu průmyslového vzoru do rejstříku průmyslových vzorů provádí Úřad průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV).
 •  Ochranu je možné zajistit i v zahraničí ve vybraných státech.
 • Základní práva získaná zápisem průmyslového vzoru:
 •  Bez souhlasu majitele průmyslového vzoru nikdo nesmí toto řešení při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu, upotřebit nebo jinak zneužít.
 •  Majitel průmyslového vzoru je oprávněn poskytnout souhlas k využívání třetím osobám na základě licence, nebo na ně průmyslový vzor převést.

Principy řešení spolupráce:

 •  Pro přihlášení průmyslového vzoru je potřeba: podepsaná mandantní smlouva podepsaná plná moc pro zastupování u ÚPV fotografie A5 nebo A6 nebo výkresy A4 v pěti vyhotoveních pro jednoho původce, s bílým pozadím, počet pohledů musí jasně zobrazit všechny znaky průmyslového vzoru popis, které oblasti se řešení týká

Hlavní přínosy:

 •  Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru dání najevo konkurenčním firmám, že postavení na trhu je chráněno průmyslovým právem se všemi důsledky a postihy při jeho porušování třetí osobou.
 •  Minimálně 5 let a maximálně 25 let od podání přihlášky průmyslového vzoru může původce nebo majitel rozhodovat o tom, kdo a v jakém množství bude výrobek podle průmyslového vzoru vyrábět.
 •  Zapsaný průmyslový vzor se stává duševním majetkem. Má vyčíslitelnou ekonomickou hodnotu, se kterou lze obchodovat.

Naše role:

 •  zastupování na úrovni evropského patentového zástupce u ÚPV Praha při podávání přihlášek průmyslových vzorů
 •  zpracování přihlášek průmyslových vzorů
 •  zajištění ochrany průmyslovým vzorem v zahraničí
 •  správa průmyslových vzorů (sledování platnosti průmyslových vzorů, licence, řešení sporných případů … )

Obchodní informace:

 •  Řízení u ÚPV Přihlašovací řízení trvá cca 3 měsíce od podání přihlášky průmyslového vzoru, v případě složitosti i déle. Po ukončení řízení se chráněný vzhled výrobku nebo jeho části zapisuje do rejstříku průmyslových vzorů u ÚPV.
 •  Cena Základní orientační cena za přihlášení průmyslového vzoru, včetně zastupování, věcného zpracování podkladů, administrativní činnosti a správních poplatků pro ÚPV se pohybuje od 8 000,- Kč výše, podle počtu variant, u nichž se žádá o ochranu. Cena ochrany v zahraničí je individuální podle jednotlivých států.

Odpovědní:

Ing. Zdeněk Michálek – evropský patentový zástupce
Jana Dobečková – manažerka průmyslově právní ochrany


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial