Jazyky:Účel:

 • Ochrana proti napodobení, výrobě nebo jinému zneužití vzhledu výrobku nebo jeho části třetí osobou, úprava vztahů mezi původcem a majitelem u podnikových průmyslových vzorů.
 • Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného, nebo jeho zdobení, dále obal, úprava, grafický symbol a typografický znak. Jedná se o předmět průmyslově nebo řemeslně vyrobený.
 • Vydání osvědčení o zápisu průmyslového vzoru do rejstříku průmyslových vzorů provádí Úřad průmyslového vlastnictví v Praze (ÚPV).
 • Ochranu je možné zajistit i v zahraničí ve vybraných státech.

Základní práva získaná zápisem průmyslového vzoru:

 • Bez souhlasu majitele průmyslového vzoru nikdo nesmí toto řešení při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu, upotřebit nebo jinak zneužít.
 • Majitel průmyslového vzoru je oprávněn poskytnout souhlas k využívání třetím osobám na základě licence, nebo na ně průmyslový vzor převést.

Principy řešení spolupráce:

Pro přihlášení průmyslového vzoru je potřeba:

 • podepsaná příkazní smlouva
 • podepsaná plná moc pro zastupování u ÚPV
 • fotografie A5 nebo A6 nebo výkresy A4 v pěti vyhotoveních pro jednoho původce, s bílým pozadím, počet pohledů musí jasně zobrazit všechny znaky průmyslového vzoru
 • popis, které oblasti se řešení týká

Hlavní přínosy:

 • Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru – dání najevo konkurenčním firmám, že postavení na trhu je chráněno průmyslovým právem se všemi důsledky a postihy při jeho porušování třetí osobou.
 • Minimálně 5 let a maximálně 25 let od podání přihlášky průmyslového vzoru může původce nebo majitel rozhodovat o tom, kdo a v jakém množství bude výrobek podle průmyslového vzoru vyrábět.
 • Zapsaný průmyslový vzor se stává duševním majetkem. Má vyčíslitelnou ekonomickou hodnotu, se kterou lze obchodovat.

Naše role:

 • Zastupování na úrovni evropského patentového zástupce u ÚPV při podávání přihlášek vynálezů
 • Zpracování přihlášek vynálezů (popis, patentové nároky, výkresy…)
 • Zajištění patentové ochrany v zahraničí
 • Správa vynálezů (sledování platnosti patentu, licence, řešení sporných případů..)
 • Poradenství v oblasti podnikového vynálezectví a zlepšovatelství

Obchodní informace:

Řízení u ÚPV

 • Přihlašovací řízení trvá cca 5 měsíců od podání přihlášky průmyslového vzoru, v případě složitosti i déle. Po ukončení řízení se chráněný vzhled výrobku nebo jeho části zapisuje do rejstříku průmyslových vzorů u ÚPV.

 Cena:

 • Základní orientační cena za přihlášení průmyslového vzoru, včetně zastupování, věcného zpracování podkladů, administrativní činnosti a správních poplatků pro ÚPV se pohybuje od 10 000,- Kč výše, podle počtu variant, u nichž se žádá o ochranu.
 • Cena ochrany v zahraničí je individuální podle jednotlivých států.

Odpovědné osoby:

Ing. Zdeněk Michálek – evropský patentový zástupce

Jana Dobečková – manažerka průmyslově právní ochrany

Kontakt:

Mobil: +420 602 357 041

Email: patentovka@hmpartners.cz nebo jdobeckova@hmpartners.cz

 


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial